Vot brut

Una vegada més, el vot de qualitat de l’alcaldessa serveix per ningunejar la meitat de la ciutadania.

L’habitual absència del regidor del Partit Popular (PP) en determinades votacions fa que l’equip de govern hagi de tirar del vot de qualitat de l’alcaldessa després de l’empat (vots a favor i en contra) de votacions importants per a la ciutat.

En aquest cas, l’aprovació del Plec de la neteja viària que servirà per dirimir quina empresa netejarà Badia els propers deu anys.

L’equip de govern, en la seva línia habitual va rebutjar les propostes de l’oposició i va tramitar per la via ràpida un Plec de més de 12 milions d’euros.

L’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) va votar en contra després de revisar el Plec de Licitació.

Concretament, des de l’AEB, fèiem aportacions relatives al soroll de la maquinària i proposàvem que l’empresa tingués un sonòmetre i pogués retre comptes dels resultats

Igualment demanàvem un informe fotogràfic en cas que l’empresa no realitzi un servei determinat.

Evitar molèsties als veïns hauria de ser una prioritat i per això hem demanat que la recollida de la fracció resta es limités a les 22:30h.

No vam obtenir cap resposta quan demanàvem com farà l’equip de govern que els comerciants facin correctament la separació de residus i quins mecanismes tenen per corregir infraccions reiterades.

No entenem per què l’empresa no pot especificar encara més les irregularitats o mal funcionament que es detecta en el servei de recollida i que, evidentment, ha de comunicar a l’ajuntament.

Hem sol·licitat l’aportació de l’adjudicatària del justificant conforme realitza les mesures de guia i control per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere de les treballadores.

També les mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i evitar l’ús de llenguatge sexista.

Laboralment, i per afavorir la conciliació personal i familiar, demanem que el personal no pugui superar les hores màximes anuals de treball establertes en el conveni d’aplicació.

També sol·licitàvem control d’execució i els nostres dubtes sobre qui controla (i com) el que fa l’empresa.

No hem trobat cap especificació sobre la periodicitat de l’auditoria, una eina que pot servir per quantificar objectivament la qualitat del servei.

Creiem que s’han de retirar totes les pintades ofensives de Badia.

Sobre la pèrdua de places de pàrquing per la nova ubicació dels contenidors, encara és hora que sabem quantes places es perdran efectivament.

El govern del PSC ha abusat fins ara de les pròrrogues de contractes i ens temem que ho tornarà a fer.

Per acabar plantegem preguntes sobre la formació pel paradistes del mercat per a la recollida de residus i sol·licitant l’ampliació de la neteja del mercat municipal.

Comments are closed