Servei públic o negoci privat?

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tots els ajuntaments tenen atribuïdes unes competències ben definides per l’ordenament legal de compliment obligatori en el servei que presten als ciutadans.

A partir d’aquí, cada ajuntament, o més ben dit, cada equip de govern, decideix com prestarà aquest servei, si de manera directa, mixta o externalitzant el servei.

A parer de l’AEB, la millor manera de prestar un servei públic és que, en la majoria dels casos, l’administració competent presti aquest servei de forma directa.

D’aquesta manera apareixen beneficis ben clars per a la ciutadania i per les treballadores.
Per a la ciutadania perquè es pot vetllar amb més claredat per la qualitat del servei i per l’estalvi que suposa per a les arques públiques no haver de pagar el benefici empresarial o l’IVA, per exemple.

Per a les treballadores que presten el servei també hi ha un benefici clar ja que les seves condicions laborals sempre seran millors al si de l’administració que a l’empresa privada.

​Darrerament som coneixedors d’un munt de governs del canvi en el nostre entorn més immediat que estan apostant de forma clara i decidida per les internalitzacions dels serveis públics, per la recuperació directa de la gestió (aigua, neteja viària,neteja d’edificis municipals, etc).

Des del govern central s’intenta per mitjans regulatoris abortar qualsevol possibilitat de recuperació de la gestió directa del servei ja que això repercuteix directament​ en el compte de resultats i beneficis de les grans empreses privades.

Què està passant a Badia amb un govern suposadament d’esquerres?

S’estan fent passos per recuperar la gestió directa dels serveis públics?

La resposta és clara, NO.

Durant molts anys es va apostar per l’externalització (privatització dels serveis) i ara s’escuden en una normativa interpretable que requereix per a mantenir les coses com estan, per a no moure un dit.

A tall d’exemple, aquest mes de juliol s’aprovarà al ple la prorroga del contracte de neteges d’edificis municipals.

Hi ha hagut control de la qualitat del servei que presten les empreses privades als ciutadans (neteja carrers, etc)?

Hi ha hagut seguiment dels plecs de condicions de les diferents concessions a aquestes mateixes empreses?

Hi ha hagut preocupació per les condicions laborals dels treballadors?

S’ha estudiat seriosament la recuperació de la gestió?

Massa preguntes amb resposta negativa que repercuteixen directament en el servei que rep la ciutadania.

Des de l’AEB hem fet diverses propostes via mocions i creació de comissions específiques d’estudi que acaben en via morta per la manca de voluntat política del govern socialista.

Seguirem insistint i proposant per tenir uns serveis públics que siguin veritablement públics i de qualitat.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed