Qüestió d’ambient

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Avança el canvi climàtic lenta però inexorablement.

I no sembla que s’estigui massa alarmat.

La victòria de Donald Trump a la Casa Blanca no és sinó presagi de nous atacs contra la Terra i els seus ecosistemes.

Fa molts anys que sentim aquell famós lema de “Pensa global i actua local“.

A dia d’avui continua essent vàlid, però més enllà d’eslogans bonics que ens conviden a pensar, hem de passar a l’acció, hem de fer alguna cosa.

Cada una de nosaltres té àmbits d’actuació clars com el transport i el consum principalmemt. Els petits canvis són poderosos tot i que en el cas del canvi climàtic cal una acció decidida per part de les administracions públiques en el major repte que té, ara per ara, la humanitat.

Més enllà de legislar per obligar a la reducció/eliminació del CO2, s’ha d’incidir en la conscienciació ciutadana i predicant amb l’exemple en l’actuació de l’administració.

A Badia ens preguntem quina és la política del govern municipal en aquest àmbit?

Com s’informa els ciutadans en matèria de consum o mobilitat?

Quines directrius trasllada a les treballadores municipals?

Quines actuacions en edificis públics aplica per reduir les emissions?

Badia té pisos, principalment pisos.

Aquests pisos estan en blocs i, aquests blocs tenen terrats.

Per què no s’utilitzen aquests terrats per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques o d’aigua sanitària?

Al nostre entendre, això comportaria molts avantatges ja que hi hauria un descens indirecte d’emissions per generació i un considerable estalvi en la factura elèctrica per veïns i veïnes i també pel consistori.

Són nombrosos els ajuts supramunicipals per aconseguir-ho però cal treballar per ells.

I és aquí on topem amb l’equip de govern socialista. Tenim molta feina, no tenim personal o estamos en ello, són les frases habituals.

Si coses tan òbvies no poden ser posades en pràctica perquè “sempre s’ha fet d’una manera determinada”, ens sembla que no hi ha retorn.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed