Ple Municipal de Novembre a Badia

El Comitè en Defensa de la República (CDRBadia) es tornà a manifestar a la sala de Plens sol·licitant la llibertat dels presos polítics.

Fluix Ple de novembre amb poc punts a l’ordre del dia.

El primer va ser l’aprovació d’una modificació de crèdit per destinar 166.489€ al pagament de quotes de la Seguretat Social no satisfetes en el darrer trimestre de 2016. Des de l’AEB vam posar de manifest la manca de previsió i d’informació als grups de l’oposició. La documentació no es tenia en el moment de votar i el nostre vot va ser contrari.

Es va posar també damunt de la taula la pròrroga del contracte privat de serveis d’assessorament i mediació d’assegurances per valor de 8.100€. Des de l’AEB considerem que ni la pròrroga ni l’assistència del mediador és necessària i no vam recolzar el punt.

Un altra pròrroga va ser la del contracte de gestió dels serveis de manteniment i neteja dels jardins i espais lliures municipals que du a terme la Fundació Tallers. L’abstenció va ser el posicionament de l’AEB tot recordant que el normal quan s’exhaureix un contracte és que es faci un nou plec. A l’ajuntament de Badia es fa de la pròrroga dels contractes una norma i no l’excepció.
Això es pot veure en l’ordre del dia del Ple amb la proposta de pròrroga de dos contractes exhaurits.

Finalment, l’AEB va recolzar l’aplicació d’un protocol per al servei de reutilització de productes a la deixalleria que, al nostre entendre, s’ha d’encabir en el Pla Local de Prevenció de Residus.

A l’apartat de Precs i Preguntes, es van demanar explicacions a l’equip de govern per la pèrdua de 57,500€ d’una subvenció de la Diputació perquè l’ajuntament no havia executat les obres per les quals s’havien demanat aquests diners.

Comments are closed