Ple Municipal de Juliol

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Al Ple de juliol va tenir lloc la renúncia del regidor de l’AEB Miguel Rodríguez per motius personals. El substituirà Elena Malysheva.

Després d’una ingent tasca com a regidor i portaveu de l’AEB, Miguel Rodríguez serà substituït per Elena Malysheva. Els diferents portaveus municipals van agrair la feina en favor de la ciutat.
A més de la renúncia, es van determinar les festes locals de 2018 pel 10 de setembre i el 21 de maig. Aquestes dates no van ser consensuades.

S’amplia la delegació de funcions en la recaptació de tributs cap a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

A fi d’evitar despeses a l’ajuntament, es produeix l’aplanament a un recurs contenciós administratiu contra un acord de Ple de 2013 de Boicot contra Israel per una moció de l’AEB. Des de la nostra formació ja estem preparant una nova moció amb majors garanties jurídiques.

Votem contràriament a una proposta que nega el dret democràtic a decidir. Des de l’AEB apostem per la resolució mitjançant les urnes dels conflictes polítics i pel dret a l’autodeterminació dels pobles.

No subscrivim una proposta en caire abolicionista de la prostitució.

Lamentem una nova pròrroga del contracte administratiu de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals i apostem clarament per la internalització del servei.

Votem a favor d’una moció en defensa de l’escola inclusiva davant les agressions a l’escola pública i apostem pel desenvolupament del Pla d’Inclusió Municipal.

Votem favorablement a la moció per la denúncia i eradicació del transfuguisme a l’ajuntament de Badia del Vallès.

En l’apartat de precs i preguntes demanem per la taula per a l’estudi de clàusules socials als contractes municipals, per l’annex del quadre d’inversions 2017 i pel desenvolupament del procés participatiu de les inversions. Preguntes sense resposta.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed