Ple de qualitat?

El passat dilluns 25 es va celebrar el ple ordinari de juliol, el darrer abans de les vacances.

A aquestes alçades del curs polític, cal destacar de nou l’absència del regidor del PP. Ja són més el plens amb la cadira buida que els altres.També van faltar per motius personals un regidor de BeC i un altre del PSC.

El primer punt del dia era la baixa del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, en aquest punt ens vam abstenir, tot i que, al seu dia ja vam manifestar els nostres dubtes que això aportés res a Badia.

Votem a favor de les Festes Locals 2017 pel 27 de febrer i el 5 de juny.

Ens abstenim al formalisme de la creació del lloc de Tresorer/a municipal.

El tarannà del govern municipal va quedar palès als dos punts següents, ambdós prou significatius.

El primer d’aquests punts era la pròrroga del contracte de neteja viària a favor de l’empresa CESPA.

Sobre aquest servei es va parlar a la darrera reunió de veïns que es ve realitzant mensualment a la biblioteca. Les conclusions eren clares, el veïns i veïnes van manifestar la seva disconformitat amb el servei, es van queixar tant de la periodicitat com dels mètodes així com de la recollida de residus i dels voluminosos. El govern present en aquesta reunió feia que prenia nota. El contracte de CESPA amb l’ajuntament té una clàusula on indica que cada 4 anys es pot fer una auditoria si l’ajuntament ho demana per saber si el servei es presta de forma adequada. Aquesta auditoria es va realitzar al 2011 on van aparèixer varis punts, alguns greus, i no hi ha constància de que tots aquest defectes s’hagin resolt i, ja per acabar, el 2015, que era quan hagués tocat una altre auditoria, no es va fer, tot i que un 20% de les incidències a Linia Verda eren per mancances en la neteja viària i recollida de residus i voluminosos. És a dir, els veïns en contra i cap informe tècnic a favor.

L’orientació de vot de l’AEB la va defensar la Teresa Carceller:

Tot i que van dir que el seguiment i el control d’aquest servei seria rigorós, queda clar que no està sent efectiu, ja que la percepció dels veïns es que el municipi està brut. I realment creuen que amb aquesta pròrroga, cobrant l’empresa menys, tindrà marge per millorar el servei si fins ara no ho ha fet?”

També creiem del tot necessari que aquest equip de govern practiqui més l’escolta activa, ja que si els veïns no estan contents amb aquest servei i així ho diuen se’ls hi hauria de fer més cas.”

En canvi el regidor de territori, el Sr. Rafael Moya, no va donar cap tipus d’argument a favor d’aquesta pròrroga. Es va limitar a dir que s’havia d’aprovar al Ple.

Vam votar el punt en primera volta on vam empatar 7 del PSC a favor i 5 AEB + 2 BEC en contra, en segona votació es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcaldessa.

L’alcaldessa que acostuma a tenir l’última paraula per esbroncar o retreure alguna postura és va limitar a dir “prenem nota dels precs”. Com pregui nota igual que de la reunió de veïns…

El següent punt semblava un dejavú però per desgràcia era tot real, votàvem la prorroga del contracte de neteja dels edificis municipals amb l’empresa “La Bruixa”. Aquesta empresa s’encarrega de netejar edificis com el Molí o les escoles municipals, entre d’altres, doncs tres quarts del mateix. No tenim cap informe o auditoria del servei que es presta. És més, el SOC passa unes enquestes, un cop finalitzats el cursos, als usuaris del Molí per a que valorin diferents aspectes, entre ells la neteja, i aquestes enquestes, pel que hem pogut comprovar, donen uns resultats negatius en l’apartat de neteja.

El posicionament de l’AEB:

Han passat dos anys des que es va produir una retallada d’hores d’aquest servei, i com era d’esperar, ara aquest servei que s’ofereix no és suficient per una correcta execució del mateix.”

Voldríem instar a l’equip de govern a que passi unes enquestes de valoració als usuaris d’aquests edificis i dependències municipals, i així podrien saber de primera mà quina és l’opinió dels usuaris”

Demanem que l’equip de govern es posi a treballar per la municipalització, per millorar el servei i les condicions laborals de les treballadores, com es van comprometre a la comissió informativa”

Vam votar el punt en primera volta on vam empatar 7 del PSC a favor i 5 AEB + 2 BEC en contra, en segona votació es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, per segona vegada.

Volem posar de manifest el tarannà autoritari i gens dialogant, no sols amb els membres de l’oposició sinó també amb el conjunt de la ciutadania i que a falta del seu soci de govern, el regidor del PP, aprovi temes tant importants com la neteja de la ciutat amb el vot en contra de tot el ple i la majoria de ciutadania.

A continuació vam aprovar per unanimitat una sobre la memòria històrica. En el següent punt del ordre del dia es va votat una moció a favor del tancament del CIE, el grup municipal del PSC no tenia prou amb el tancament i va condicionar el seu vot a que s’afegís un acord per recol·locar les treballadores en cas de tancament del CIE. Aleshores es va votar primer sense l’afegit on vam votar a favor i després en contra. Ens sembla bastant delirant que s’abstinguin en una moció a favor del drets humans.

Per últim vam presentar la moció de suport a les encausades de la UAB, “Som 27 i més”:

No podem ni permetrem que es criminalitzin les lluites estudiantils i populars”

No volem que la universitats siguin elitistes on només puguin estudiar les filles de les burgeses”

Aquí va passar una cosa curiosa, BEC va trencar la disciplina de vot i la regidora Paz va votar en contra i la regidora Ruíz a favor. El PSC va continuar sense posicionar-se de banda de les classes populars i quedar-se en la postura còmoda de la “legalitat” i va votar en contra.

En resum creiem que l’equip de govern no té un projecte de ciutat i està totalment traspassat pel dia a dia de la gestió municipal i no arriba a controlar aspectes tant importants i tant bàsics com la neteja de la via pública i això no es pot permetre. Avui més que mai es pot aplicar allò de “qui dia passa any empeny” i afegir que, mentrestant, Badia va a menys…

A l’apartat dels precs i preguntes vam demanar detalls del seguiment “especial” de l’obra de retirada de l’amiant de l’edifici del Carrer La Manxa 13, ja que al nostre entendre, no es tracta d’una obra qualsevol, sinó d’una obra que si no es desenvolupa adequadament pot generar alarma veïnal. És així que entenem que des de l’equip de govern s’ha de tenir previst fer aquest seguiment especial com també s’ha de contemplar el fet que se’ls hi poden adreçar veïns amb preguntes sobre la seguretat de l’obra i que la resposta des de territori ha de ser inmediata.

Comments are closed