Més del mateix

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

El govern del PSC bloqueja un altre cop qualsevol iniciativa de l’AEB. A l’octubre, pintades insultants.

El Ple Municipal de Badia a l’octubre va aprovar unes Ordenances Fiscals continuistes que no tenen la voluntat de canviar res.

A més s’aprova la delegació de la competència per a la gestió de la majoria de tributs i taxes municipals a la Diputació de Barcelona.

Un altre punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus. Des de l’AEB vam manifestar seriosos dubtes sobre la seva aplicació.

També es va aprovar inicialment el Reglament de la seu electrònica i difusió de la informació administrativa per mitjans electrònics.

Des de l’AEB vam donar recolzament a la proposta No Puc Esperar- No puedo esperar de recolzament als afectats per la malaltia inflamatòria intestinal per a que puguin disposar d’accés lliures als lavabos públics de forma instantània.

L’AEB va proposar una moció per a l’establiment d’un servei municipal de neteja de pintades insultants ofensives i que malmeten la convivència. Incomprensiblement la moció no va prosperar pel vot contrari del PSC.

A l’apartat de Precs i Preguntes vam demanar pel plec de neteja viària que hauria d’haver estat enllestit el 30 de setembre, pels 24.000€ de variacions de nòmina del mes d’agost majoritàriament per hores extraordinàries del servei de policia municipal. Aquesta situació ja havia estat avisada pel mateix servei des del mes de gener.

Finalment, sol·licitem informació sobre determinades actuacions de pintura a la via pública.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed