L’AEB insta la policia local a no actuar com a policia judicial davant el referèndum de l’1 d’octubre

Davant la convocatòria del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, l’AEB ha adreçat un escrit a l’intendent de la policia local de Badia per a que aquesta s’abstingui d’actuar com a policia judicial.

Entenem que cal defensar la llibertat ideològica, la llibertat d’expressió i la participació política i que cap fiscalia por suspendre aquests drets.

La Fiscalia Superior de Catalunya ha emès una instrucció manifestament il·legal per a que la policia local retiri i eviti qualsevol manifestació que permeti la celebració a el referèndum de l’1 d’octubre. Això inclou urnes, paperetes, propaganda electoral, etc.

D’aquesta manera, s’autoatorga la potestat de suspensió de drets civils fonamentals de forma il·lícita.

Des de l’AEB defensarem la lliure expressió i exercici dde drets de la ciutadania en relació a la defensa, informació i proposta sobre el referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

A continuació el contingut íntegre del text registrat:

Badia del Vallès, a 22 de setembre de 2017

A l’intendent de la policia local de Badia del Vallès.

El dret fonamental a la llibertat d’expressió, a la llibertat ideològica i a la participació política es troba reconegut al Conveni Europeu dels Drets Humans (art. 9, 10, 11 i 14), al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (art. 18 i 19), la pròpia Declaració Universal dels Drets Humans i a la Constitució Espanyola del 1978. Cap poder públic, cap tribunal, cap autoritat ni cap fiscalia pot deixar en suspens aquests drets fonamentals. Tanmateix el Fiscal Superior de Catalunya José María Romero de Tejada Gómez ha dictat una instrucció la 2/2017, dirigida a tots els cossos i forces de seguretat de l’Estat, incloses les policies locals, que és manifestament il·legal perquè excedeix doblement els límits de la fiscalia: per una banda perquè acorda limitar drets fonamentals de la ciutadania i per l’altra perquè interpreta de forma absolutament extensiva i injustificada la suspensió dictada pel Tribunal Constitucional. Efectivament i malgrat la literalitat de la Providència de 7 de setembre del 2017 del Tribunal Constitucional en el marc de la suspensió de la llei 19/2017 del referèndum d’autodeterminació de Catalunya que adverteix específicament als poders públics l’obligació d’evitar actuacions “que permita la preparación y/o celebración del referèndum de autodeterminación” ens trobem que la Fiscalia Superior de Catalunya a l’hora d’interpretar quin és el mandat de prohibició emès pel Tribunal Constitucional diu: “Cuarta. Los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitós, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referèndum il·legal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instruccions para los miembors de las meses electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, asi como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referèndum ilegal.” D’alguna manera la fiscalia s’irroga una potestat de suspensió de drets fonamentals polítics per a la qual no té cap mena de potestat. Certament la Constitució Espanyola de 1978 admet l’estat d’excepció com a via de suspensió dels drets civils i polítics però això ha de ser decretat en qualsevol cas per les cambres parlamentàries i no pas per la fiscalia de Catalunya. L’actuació per part dels agents policials d’interceptació de qualsevol acte de difusió d’opinió i proposta política en relació al referèndum de l’1 d’octubre no es troba emparada de cap de les maneres per cap disposició legal ni tampoc per cap ordre judicial i segons entenem tampoc per una instrucció de fiscalia totalment mancada de legitimitat. La Providència del Tribunal Constitucional, la jurisdiccionalitat de la qual seria discutible en tant que, com sabem, els magistrats del Tribunal Constitucional no gaudeixen de la mateixa independència que es predica dels membres del poder judicial, en cap moment fa referència a la suspensió de la capacitat de la ciutadania i de les organitzacions polítiques d’expressar la seva opinió sobre la conveniència o no de la convocatòria del referèndum, sobre la seva potencialitat i en definitiva, sobre la correcció política o no de la pròpia decisió del Tribunal Constitucional. En qualsevol cas, i com s’ha dit, és una resolució dirigida als poders públics per uns actes administratius concrets i per tant no arriba al conjunt de la ciutadania de forma genèrica. En aquesta lògica, quan la fiscalia desgrana els actes que han de ser fiscalitzats per les forces i cossos de seguretat de l’Estat i parla de propaganda electoral es deu estar referint, forçosament, a actes administratius de propaganda electoral perquè reiterem que per a la ciutadania no hi ha hagut cap resolució ni declaració que suspengui els actes de contingut polític de difusió i promoció d’una idea determinada. No està decretat l’estat d’excepció. Per tant i sota cap concepte ni tan sols en la precarietat jurídica que suposaria actuar com a policia administrativa per indicació de la fiscalia. No podem deixar de recordar en aquest sentit que la Fiscalia no disposa d’habilitació constitucional ni legal per tal de restringir drets fonamentals i que les forces i cossos de seguretat de l’Estat estan precisament cridades a la seva tutela davant de qualsevol actuació pública o privada. És per això que demanem al cos de Policia Local que interpreti directament el text de la Providència del Tribunal Constitucional i que procedeixi a interpretar-la en un sentit que permeti mantenir la vigència dels drets fonamentals a la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la participació política permetent a la ciutadania la lliure expressió i exercici d’aquests drets també en relació a la defensa, informació i proposta sobre el referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

Cordialment,

Grup municipal de l’Alternativa
d’Esquerres per Badia

Comments are closed