Hi ha vida més enllà de la Burgos

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Com es fa una ciutat? Quins factors contribueixen a allò que popularment diem “fer poble”?

Probablement, una majoria de ciutadanes ens dirà coses com el comerç o l’urbanisme i la neteja i tindran raó.

La qüestió és si aquests factors s’han d’articular al voltant d’una sola avinguda com si Barcelona fossin les Rambles només o Sabadell l’Eix Macià.

Recentment vam veure una paperets que deien “Badia no es solo la Burgos”.

És cert que l’avinguda de Burgos és la central de la ciutat i que el Pla d’Usos Comercials vigent la defineix prioritàriament però això no hauria de comportar la deixadesa i abandonament de la resta de la ciutat.

Només cal veure l’estat dels espais interblocs o d’avingudes com la Cantàbric o la Mediterrània.
Parterres descuidats i panots que salten i que no es reparen. No es estrany caminar pels carrers de Badia i veure forats per terra que no es reparen. El progressiu envelliment de la població afavoreix caigudes i indemnitzacions que paguem tots.

Cal un pla de manteniment integral de la ciutat info només de la seva avinguda principal. La contractació d’un càrrec de confiança del govern del PSC a l’àrea d’urbanisme amb un sou de més de 55.000€ anuals no resol les actuacions urbanístiques que la ciutat requereix. I a la vista està.

Mentrestant, totes les ciutadanes de Badia continuem pagant impostos per tenir més o menys digna una única avinguda.

Acabem amb una evidència, hi ha vida més enllà de la Burgos.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed