Fora de Badia les cases de apostes i joc on line

El Ple Municipal aprova per unanimitat la moció presentada per l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB)

A la moció s’insta a limitar l’obertura de les cases d’apostes físiques. També es prohibeix la publicitat en cartelleria urbana a l’espai públic. Es faran xerrades informatives als centres educatius i esportius per informar els joves dels problemes derivats d’aquest model d’oci. L’ajuntament no col.laborarà amb aquests establiments en cap esdeveniment festiu i/o esportiu.

També es va aprovar per unanimitat una proposta per garantir el servei de pediatria en els centres d’atenció primària. L’AEB va trobar a faltar referències a la pèrdua del servei de pediatria el dissabte al matí i la necessitat d’una ràpida reposició del pediatra jubilat.

A més, el Ple Municipal va aprovar una proposta per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.

El gerent de la Fundació Tallers, Ricard Matas, va defensar la proposta aprovada per unanimitat.

El vot de qualitat de l’alcaldessa va impedir que prosperés una proposta per exigir al govern de Pedro Sánchez l’aprovació immediata de la regulació dels preus dels lloguers d’habitatge.

Finalment, el Ple aprovà una proposta per donar suport a les peticions de la comissió promotora renda garantida de ciutadania per al compliment de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania per part del govern de la Generalitat.

A l’apartat de Precs i Preguntes l’AEB preguntà per les convocatòries del Consell Municipal d’Educació, sobre l’ús partidista de la web municipal per part del PSC i sobre les multes imposades a persones migrades sense recursos.

Comments are closed