Els serveis públics no són un negoci!

Candidatures Alternatives del Vallès (CAV). Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania i per això són els encarregats de prestar o decidir sobre els serveis més bàsics i fonamentals del municipi. Des de l’estat espanyol han hagut diversos intents de reduir l’autonomia dels consistoris municipals i avui ens trobem amb un nou cas sobre la taula.

Dins de la llei de pressupostos s’incorpora una disposició addicional amb la qual es pretén limitar la possibilitat de les municipalitzacions de serveis. Aquesta disposició preveu que quan un ajuntament internalitzi un servei no pugui incorporar els treballadors que el presten com a personal públic tant “quan els contractes s’extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s’adopta el segrest o intervenció del servei”.

D’aquesta manera l’estat espanyol vol garantir que els serveis externalitzats en algun moment de la història, sigui fa 100 o 5 anys, no puguin tornar a ser gestionats per l’ajuntament.

Defensem les municipalitzacions perquè suposen una possibilitat real de control del servei per part de la ciutadania, perquè són l’únic mecanisme per garantir una informació real i completa del servei que es desenvolupa, així com els costos i beneficis vinculats. Però també, perquè en molts casos l’únic benefici econòmic que han suposat les externalitzacions de serveis ha estat a base a precaritzar les condicions de la gent que hi treballa. I és que si les externalitzacions perduren és perquè donen beneficis a empreses privades, mentre que el conjunt de les treballadores veu reduïdes les seves condicions de feina i els seus salaris.

Des de les CAV mostrem el nostre rebuig total a aquesta disposició i volem mostrar el nostre suport tant a les regidores que estan treballant per tirar endavant aquestes municipalitzacions com als i les treballadores dels serveis.

Comments are closed