Crònica ple municipal Badia Juny 2016. Badia, ciutat pilot de la gran coalició

El passat 29 de juny hi va haver Ple municipal.

Des de l’AEB vam donar recolzament a la resolució del recurs de reposició interposat per l’empresa CESPA.

Igualment vam votar favorablement al protocol d’atenció a la infància i l’adolescència e risc social i/o maltractament.

Hi ha haver una proposta de resolució per exigir un salari de referència a Catalunya que, tot i considerar-la un brindis al sol, va comptar amb el nostre recolzament.

El punt estrella del Ple va ser l’aprovació del Text Refós Modificació Puntual Pla GeneralMetropolità al front del Riu Sec al terme municipal de Badia.

L’AEB ha posat de manifest com el Pla ha tirat endavant sense comptar amb els partits de l’oposició i encara menys amb la participació de la ciutadania. L’aprovació definitiva del document urbanístic més important d’una ciutat s’ha fet d’esquenes a la ciutadania.

Resulta que la revalorització dels terrenys afectats només beneficiarà els propietaris privats i que els interessos dels propietaris privats han passat per sobre dels de la ciutadania.

L’afectació als bucs d’assaig del Casal de Joves ha estat un altre dels punts plantejats per l’AEB.

Des de l’AEB entenem que la via que es construirà darrera el carrer Porto comportarà molta afectació pels veïns (soroll, contaminació etc).

No s’han resolt els problemes de connexió amb l’ajuntament de Sabadell.

L’afectació de la nova zona comercial al petit comerç local ha estat un altre dels interrogants plantejats per l’AEB.

El Pla General no resoldrà tampoc les deficients connexions amb Barberà.

Segons l’AEB, l’urbanisme determina la qualitat de vida de les persones i Badia necessita d’una projecte de qualitat que aquest Pla no resol ni aporta un retorn positiu a les arques municipals.

Es dóna la circumstància que aquest Pla s’ha aprovat amb el vot del representant del PP i el vot contrari dels representants de l’AEB i de BeC en el que sembla una prova pilot de la gran coalició estatal PP-PSOE.

El Ple també va comportar l’aprovació de dues mocions promogudes per la PAH, “Las 5 de la PAH” i la ”D’actuacions urgents i coordinades pel dret a l’habitatge i els subministraments” que van comptar amb el suport de l’AEB.

A l’AEB vam donar també suport a dues iniciatives pels drets LGTBI i per la renda garantida de ciutadania.

Finalment, l’AEB va presentar una moció sobre els “Comptadors Telegestionables”. Actualment, s’està incomplint la normativa europea ja que no es notifica el canvi dels comptadors als usuaris amb tres mesos d’antelació. A més, Endesa impedeix la instal·lació en la seva xarxa de comptadors d’altres fabricants. Existeix igualment risc per a la privacitat ja que els comptadors permeten l’obtenció massiva de dades personals de les famílies. Finalment, s’assenyala la preocupació per l’emissió de radiacions electromagnètiques.

La moció va comptar amb el vot contrari del PSC al·legant que no l’havien pogut estudiar adequadament.

Comments are closed