Vot de qualitat o vot de consens?

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

El vot de qualitat de l’alcaldessa desfà diferents empats a 8 a la votació al Ple Municipal.

El Ple Municipal de maig va començar amb la subscripció de la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat, el suport a una Llei d’Aprofitament dels excedents alimentaris i l’aprovació de la modificació al calendari fiscal de les dates de cobrament de la taxa del Mercat Municipal.

Aprovat per tots els grups.

 

A continuació es va sotmetre a votació el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

El PSC es va quedar sol en la defensa d’un Pla que no resoldrà cap dels problemes de mobilitat que té plantejats la nostra ciutat. Cap increment o millora en les línies d’autobusos, el desenvolupament de carrils-bici o l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Cap consens i ínfima participació de la ciutadania en un projecte que hauria de ser de ciutat.

A favor PSC, Abstenció BeC i PP, en contra AEB

 

Tampoc hi va haver consens en l’aprovació del Codi de Bon Govern. A parer de l’AEB el codi no millora en res la Llei de Transparència, bon govern i accés a la informació i, no volent establir el govern cap limitació de mandats al redactat, l’AEB no el pot ni el vol subscriure.

Al nostre entendre, dos mandats és més que suficient per ostentar un càrrec públic.

A favor PSC, BeC i PP, en contra AEB

 

La moció en defensa de la Llei 24/2015 recorreguda pel govern del PP tampoc va comptar amb consens. La moció presentada per l’AEB recollia que l’ajuntament de Badia continués amb la seva aplicació a Badia per garantir el reallotjament a les famílies amb desnonament, obligar els bancs a oferir un lloguer social a les famílies, per fer que les companyies assumeixin part de la despesa de les famílies amb dificultats per  pagar els subministraments i evitar el tall de subministraments bàsics.

A favor AEB i BeC, en contra PSC i PP.

No es va aprovar.

 

Finalment, dues mocions més presentades per l’AEB. Una de suport a les represaliades polítiques pels fets de Can Vies (amb sol·licitud de pena de més de 7 anys de presó i amb la Generalitat com a acusació particular i una altra de suport al “Sindicato Andaluz de trabajadores” (SAT) i al seu militant injustament empresonat, Andrés Bódalo.

En ambdós casos, cap de les mocions es va aprovar degut a l’empat a 8 vots (a favor, AEB i BeC, en contra PSC, abstenció PP) . Una nova votació desestimà les mocions amb el vot contrari de la senyora alcaldessa.

Vot de qualitat o vot de consens?

Al nostre entendre, ni qualitat ni consens.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed