More from: política

Dialogar

Segons diferents diccionaris, dialogar consisteix en una conversa entre dues o més persones. Perquè aquest diàleg es produeixi cal una premisa fonamental, que ambdues persones es reconeguin. D’altra banda, entraríem en un diàleg de sords en que els interlocutors no es presten atenció o en un diàleg de “besugos” en el que hi hauria una […]


Llibre “Candidatures alternatives i populars a Catalunya. Construint democràcia”

Image Les candidatures diverses als partits polítics tradicionals no desapareixen en les tres dècades de vida dels governs locals democràtics, malgrat el vaticini que feren als anys vuitanta i noranta acadèmics i polítics. En aquell moment semblava que la consolidació pluralista havia d’anar de la mà d’una partidització absoluta dels municipis. Per contra, si observem el mapa electoral català en l’actualitat veiem com cada cop tenim a escena més candidatures “extranyes” que obtenen representació i, el que és més important, aquestes cada cop estan més politizades i es troben arrelades en municipis mitjans i grans.