More from: habitatgeCrònica del ple de gener

El primer ple ordinari de l’any va consistir en l’aprovació de les mocions que els partits de l’oposició, tret del PP, vàrem presentar. Per tant, es va aprovar el Manifest “Casa nostra casa vostra” amb tots els vots a favor, tret del vot del regidor del PP, que es va abstenir. Curiosament, aquest regidor va […]
Volem respostes, no llargues

Al Ple Municipal del mes de febrer, l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) va formular preguntes recurrents que, una vegada més, queden sense resposta. A l’apartat de Precs i Preguntes  del ple municipal, l’AEB va formular diferents preguntes i consideracions. La primera va ser sobre l’amiant. Resulta que el govern municipal no ha contactat encara amb […]