More from: amiantAprovada per unanimitat la moció contra les violències sexistes als actes populars

La Vocalia de l’Associació de Veïns “Trenquem el Silenci” impulsa aquesta iniciativa El Ple Municipal del mes d’abril va començar amb l’aprovació del nomenament com a jutge de Pau del senyor Agustín Collado. L’AEB es va abstenir atesa la poca publicitat feta a la convocatòria per part de l’equip de govern.
Pressupost de mínims per a Badia

S’aprova el pressupost municipal 2016 A continuació la intervenció íntegra de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) al ple de pressupostos: En primer lloc volem agrair que el govern hagi recollit alguna de les aportacions fetes per l’AEB. Saludem especialment el compromís adquirit en el primer punt de l’ordre del dia del Ple Municipal pel que […]
Volem respostes, no llargues

Al Ple Municipal del mes de febrer, l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) va formular preguntes recurrents que, una vegada més, queden sense resposta. A l’apartat de Precs i Preguntes  del ple municipal, l’AEB va formular diferents preguntes i consideracions. La primera va ser sobre l’amiant. Resulta que el govern municipal no ha contactat encara amb […]


Volem el desamiantat de Badia

QUIM DURAN. El passat 16 de desembre de 2014 es va organitzar al Casal de l’Esquerra una xerrada informativa sobre la retirada de l’amiant amb l’advocat del Col·lectiu Ronda Jaume Cortés. Arrel d’aquella xerrada, l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) i un grup de veïns ens vam emplaçar per a treballar el tema de manera integral, […]