Sistema de finançament transitori per a Badia fins que s’impulsi el definitiu

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

El Parlament aprova la llei del règim transitori de finançament per a Badia del Vallès.

La norma inclou la creació d’una comissió mixta que ha d’encarregar-se de garantir en quatre anys, l’establiment d’un model definitiu, que permeti una hisenda municipal “normalitzada”.

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar ahir dimecres, 22 de juliol, la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia. Després de debatre el text definitiu acordat per la Comissió d’Afers Institucionals, la Proposta de resolució de llei del règim transitori del finançament específic de Badia del Vallès es va aprovar amb 128 vots a favor (CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, C’s i la diputada no adscrita Marina Geli) i 3 abstencions, de les diputades de la CUP.

Durant el debat, tots els grups parlamentaris van lamentar que no s’hagués pogut arribar a un acord que solucionés de manera definitiva el dèficit de capacitat fiscal que pateix Badia.

Xutar la pilota endavant

La diputada Marta Ribas va qualificar la situació de Badia de “greuge històric” i va descriure la solució transitòria que es debatia ahir com “xutar la pilota endavant”, reconeixent que la norma acordada constituïa un exercici de pragmatisme que, en tot cas, blindava Badia de més retallades en les aportacions de la Generalitat mentre no es trobés una solució definitiva.

Resultat final de la votació

El diputat de la CUP Quim Arrufat va començar celebrant que s’acabés amb la “incertesa permanent pel futur immediat” que hi havia a l’Ajuntament de Badia però va fer una dura crítica a l’acord i va lamentar que no s’hagués trobat una solució per calcular el que es considerés un finançament just per a Badia del Vallès a més llarg termini. Tanmateix, es va mostrar satisfet que el tema no hagués quedat sense solució abans del final de la legislatura. Tot seguit, va anunciar l’abstenció del seu grup parlamentari.

Solució transitòria

L'alcaldessa i els regidors de l'Ajuntament de Badia van seguir amb atenció les intervencions en el debat parlamentariLa nova norma aprovada ahir reconeix l’existència d’un dèficit de capacitat fiscal que s’ha de resoldre de manera definitiva i es compromet a fer-ho en els propers quatre anys. El text constata que les disposicions del conveni de finançament fins ara vigent i també les d’aquest règim transitori no constitueixen una solució definitiva a la insostenibilitat financera del municipi, ja que hi persisteix un dèficit estructural. Així doncs, la finalitat d’aquesta llei és dotar Badia d’un finançament transitori especial, mentre no se n’aprovi un d’específic. Amb aquest objectiu es crea la Comissió sobre el Finançament Específic de Badia del Vallès, que ha d’existir mentre no s’aprovi el sistema de finançament definitiu, que es reunirà un cop l’any, com a mínim, i tindrà una composició paritària, amb tres representants de la Generalitat i tres del municipi de Badia, sent copresidida pel conseller o la consellera competent en matèria de governació i per l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Badia.

3 millions d’euros a l’any, fins que s’aprovi un finançament específic

Aquesta comissió garantirà que els pressupostos de la Generalitat tinguin una partida destinada al finançament de Badia. La Generalitat fixarà una quantitat anual entre els anys 2016 i 2019, en una única partida de com a mínim 3.008.118,24 euros dels quals se’n transferirà una quarta part cada trimestre. Aquest finançament transitori es prorrogarà anualment a partir de 2020, en tant que no se n’aprovi un d’específic. Per a l’any 2015 resta vigent la quantitat que establia el conveni, sent per tant l’aportació de la Generalitat de 3.008.118,24 euros.

La nova norma substitueix i deroga les disposicions del Conveni de 2007 en tot allò que fa referència al finançament. El conveni es manté vigent respecte del compromís de traspàs de les parcel·les qualificades com a equipaments comunitaris i que són propietat de l’Institut Català del Sòl.

La proposta que s’ha aprovat no és la que s’havia treballat des de la ciutat però atura la reducció progressiva de les aportacions que recollia el conveni vigent – que estaven destinades a desaparèixer- i en garanteix la vigència en tant que s’aprova un nou sistema.

Font: Ajuntament de Badia del Vallès. http://www.badiadelvalles.cat/document.php?id=2957

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed