Sí senyor, sí senyora (sobre l’ampliació de la C58)

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

L’ampliació de la C58 es converteix en nova amenaça per a Badia davant la passivitat del govern municipal

Fa temps (anys) que assistim a una manera de fer del govern del PSC que podríem resumir en assentir davant qualsevol proposta supramunicipal que afecti al nostre municipi.

Moltes decisions que afecten Badia es prenen fora de Badia i la pregunta és: què fa el govern del PSC per defensar els interessos de Badia?

Fa uns anys ja vam veure com l’autopista s’ampliava per donar accés al Centre Comercial de Sabadell Sud (IKEA) i es menjava gairebé el 10% del nostre terme municipal sense cap contrapartida valuosa ja que la barrera sònica no resol els problemes de soroll a partir d’un cinquè pis d’alçada ni tampoc els problemes de contaminació, deixant, a més a més, el col·lector a l’alçada de l’IES Badia del Vallès trencat amb les conseqüents sortides d’aigües fecals, la qual cosa genera un problema de salubritat que no són capaços, des de l’equip de govern, de resoldre.

Des de l’AEB vam ser els únics que ens hi vam oposar i vam defensar el semisoterrament de l’autopista.

Ara apareix una nova amenaça, la nova ampliació de la C58 entre Terrassa i Badia per millorar l’accés amb l’AP7. El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ja licita el projecte.

Aquesta ampliació planteja alguns interrogants:

-Què passarà amb el camí a Cerdanyola? Què passarà amb els horts a la vora del riu? Té el govern municipal algun pla alternatiu? Presentarà al·legacions al projecte? Què farà amb els hortolans? Els reubicarà? Com? Quan?

L’experiència passada ens fa pensar que res no faran i que com en tantes altres ocasions la resposta del govern municipal tornarà a ser “Sí senyor, sí senyora”.

Continuarà…

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed