Que pagui més el que més té

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

L’AEB vota en contra d’unes Ordenances Fiscals 2016 injustes

Les Ordenances Fiscals són la determinació dels impostos, taxes i preus públics municipals que pagarem les badienques i badiencs l’any que ve.

Dintre de les limitacions que té Badia per generar ingressos, l’AEB considera que el govern municipal ha de fer tots els esforços per recaptar el que pot recaptar dintre d’una fiscalitat justa.

El fet de negar-se a revisar a l’alça l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) és el motiu que ha generat el vot contrari de l’AEB. L’IAE és un impost que paguen les empreses que facturen anualment més d’un 1.000.000€.

“Per què no hi ha pujades d’impostos per aquestes empreses i sí pels ciutadans i ciutadanes de Badia?” es va demanar Álvaro Pacheco, portaveu adjunt del grup municipal de l’AEB a l’ajuntament i encarregat de defensar el posicionament de l’AEB a les OOFF.

Badia té un problema estructural de finançament que l’AEB ve denunciant des de fa temps. Un dèficit de finançament que ens impedeix recaptar els recursos suficients, per portar terme un model de ciutat independent.

L’AEB es posa al servei de la ciutadania i de la resta de grups municipals per anar i fer el que calgui per exigir un finançament just i durador. Creiem que la línia que portem no ens està portant enlloc més enllà de donar-nos un almoina i posar “parches” a problemes estructurals i ja n’hi ha prou de conformar-nos a ser un ciutat de cinquena categoria.

Tot i això, l’AEB considera que calia fer unes ordenances fiscals  justes.

El debat de quant ha de pagar cadascú per que Badia sigui una mica més autosuficient s’hauria d’haver plantejat des de l’òptica que qui més té, més paga.

L’IBI (la contribució) pujarà per tots i cadascunes de les veïnes i veïns, independentment de quina sigui la seva renda i no entenem per què no es puja l’IAE, una impost que grava a les grans empreses.

L’excusa que una pujada d’impostos a aquestes empreses podria generar un efecte fugida de Badia no és creïble i considerem que no és tècnicament difícil la seva aplicació però ha faltat voluntat política per aplicar-lo d’un govern municipal que s’autodenomina d’esquerres.

Estem d’acord que no vindrà d’aquí, que les ordenances fiscals no faran que Badia sigui autosuficient econòmicament ni resoldran el dèficit fiscal estructural de la ciutat, però no ens hem de resignar, hem de treure el màxim rendiment a tot allò que depèn directament de l’ajuntament. I per suposat això significa dir-li a multinacionals com DIA, Repsol i megaempreses com Mercadona, que paguin, que paguin com estem pagant les classes populars.

A l’AEB ens agrada dir i fer tot fent  aportacions a aquestes ordenances, com que ens hagués agradat portar a terme un procés participatiu en la seva elaboració,  pensem que és totalment necessari. El govern municipal ha creat una regidoria nova, una regidoria anomenada de participació, i de participació en aquestes ordenances fiscals no hi ha hagut res de res, no s’ha explicat a cap veïna ni veí que es vol fer i tampoc s’ha demanat l’opinió de la ciutadania. Un tema de ciutat tant important com aquest no es pot fer d’esquenes a la ciutadania, no els podem deixar al marge.

Sembla haver predisposició per treballar en la tarifació social de cara a les ordenances del 2017 que ja veurem en què quedarà finalment. Des de l’AEB esperem que, juntament amb  la revisió del IAE per a que pagui més qui més té, pugui facilitar el vot afirmatiu de l’AEB a les mateixes cosa que malauradament avui no podem subscriure per injustes.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed