Pressupost de mínims per a Badia

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

S’aprova el pressupost municipal 2016

A continuació la intervenció íntegra de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) al ple de pressupostos:

En primer lloc volem agrair que el govern hagi recollit alguna de les aportacions fetes per l’AEB.

Saludem especialment el compromís adquirit en el primer punt de l’ordre del dia del Ple Municipal pel que fa referència als pressupostos participatius que l’AEB ve reclamant fa més de 20 anys.

No és la manera com l’AEB ho hauria plantejat ni de bon tros, però és un primer pas.

El pressupost 2016 no resoldrà els reptes que té la ciutat.

Badia té un dèficit estructural de finançament i és aquí on hem d’incidir.

Qualsevol pressupost municipal sense tenir resolt el finançament no és sinó la gestió de mínims del que la ciutat hauria de gestionar.

A grosso modo i perquè s’entengui, un pressupost hauria de cobrir 1M€ per cada 1.000 habitants.

13.500 habitants : 13,5M€

Quin és el nostre pressupost? no arriba a 12M€.

Aquest milió i mig que havia de resoldre la modificació de la Llei de Finançament de Badia negociada al juliol d’aquest any amb l’acumulat de 20 anys és el que necessita la nostra ciutat (1,5M€ per 20 anys: 30M€). Això, amb els factors correctors de nivell de renda mitjana dels ciutadans necessaris.

Una part d’aquest no assoliment d’un finançament just no és atribuïble a l’equip de govern socialista però el no lideratge per a la seva defensa al llarg d’aquest 20 anys sí. És més, encara recordem els titulars periodístics que afirmaven que Badia tenia garantit el seu finançament.

Dit això i assumint les mancances de partida que fan que no tinguem les inversions necessàries per tenir una via pública en condicions i estàndards de qualitat homologables, per tenir uns espais de lleure infantil dignes, els ajuts a les persones amb dependència greu que tenim a la població, les places de residència pública per a gent gran que necessitem amb urgència, els ajuts a les comunitats de veïns que no poden fer front a les inversions necessàries per aturar el deteriorament dels seus edificis en qüestions de seguretat i habitabilitat, les inversions necessàries per promoure la construcció de la segona part promesa del poliesportiu, la construcció de la part municipal de l’Hotel d’Entitats, les inversions necessàries per promoure activitats econòmiques, per recuperar els edificis Empordà i Machado vell, la dinamització de l’auditori, els educadors ambientals per modificar els hàbits de la ciutadania respecte els residus o que fan les empreses amb els mateixos i un llarg etcètera.

No compartim la definició de remunicipalització del govern de Badia i pensem que tenim molt camí a recórrer en aquest sentit.

Entenem que s’han recollit elements importants per començar a treballar en l’eficiència energètica dels edificis públics, necessària per aturar el canvi climàtic.

Un altre aspecte positiu a remarcar és la partida per a l’estudi tècnic respecte l’amiant a la nostra ciutat.

Saludem que la renúncia a les percepcions del portaveu de l’AEB es destini a ajuts d’urgència social (AUS) i a la partida d’urgència del desamiantat.

L’obsolescència tecnològica d’aquest ajuntament i d’aquesta ciutat han de ser coses del passat i comencem a assentar les bases després d’anys d’insistència de l’AEB.

Racionalitzant la despesa només no aconseguirem el que Badia necessita, ni en termes socials ni laborals.

Nosaltres volem canviar la realitat de la nostra ciutat reclamant el que pertoca a qui pertoca, al grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i al govern municipal en aquesta Sala de Plens.

I així seguirem treballant.

L’orientació de vot de l’AEB serà l’abstenció.

Moltes gràcies.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed