Llibre “Candidatures alternatives i populars a Catalunya. Construint democràcia”

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Image Les candidatures diverses als partits polítics tradicionals no desapareixen en les tres dècades de vida dels governs locals democràtics, malgrat el vaticini que feren als anys vuitanta i noranta acadèmics i polítics. En aquell moment semblava que la consolidació pluralista havia d’anar de la mà d’una partidització absoluta dels municipis. Per contra, si observem el mapa electoral català en l’actualitat veiem com cada cop tenim a escena més candidatures “extranyes” que obtenen representació i, el que és més important, aquestes cada cop estan més politizades i es troben arrelades en municipis mitjans i grans.

 

Si en un passat tot el que escapava dels partits polítics tradicionals es presentava com a força apolítica –els anomenats partits indepentents- en el tombant del mil.leni es multiplica la presència de candidatures alternatives i populars. La politització es fa des del local, contruint experiències propiament municipalistes; un localisme amb model i projecte de ciutat, i preocupades per la participació ciutadana i la transparència. Així, la desafecció cap a la classe política no es tradueix en desafecció cap a la política. Aquestes candidatures poden veure’s com una sortida a la crisi de legitimitat dels partits polítics. En aquest llibre es duu a terme un breu recorregut històric per les candidatures “extrañes” existents en el periode 1979-2011, posteriorment es dibuixa un mapa de les candidatures alternatives i populars presents en el darrer mandat, i finalment es fa una aproximació a la militància d’aquestes exepriències polítiques i electorals.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed