Per un municipalisme al servei de les classes populars

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

L’Alternativa d’Esquerres per Badia subscriu el compromís per un municipalisme al servei de les classes populars promogut per diverses candidatures municipalistes de l’Esquerra Independentista i l’Esquerra Alternativa amb les que compartim la necessitat de desenvolupar i reforçar un proposta política als nostres municipis basada en les necessitats bàsiques de les classes populars i a la vegada en les seves reivindicacions. Com s’expressa en el text del compromís, això només serà possible si aconseguim trencar amb les lògiques de la participació i l’acció política actuals, bastint un projecte d’apoderament popular al carrer i a les institucions.

Aquest compromís es fonamenta en set eixos programàtics bàsics:

 • Poder popular i democràcia directa
 • Lluita contra l’atur i la precarietat, i suport a l’economia social
 • Mesures d’urgència contra la pobresa (alimentació, habitatge, energia)
 • Municipalització i recuperació dels serveis públics privatitzats
 • Tolerància zero a la corrupció
 • Compromís amb la ruptura democràtica per la independència
 • Treballar pel foment del marc nacional dels Països Catalans

Des de l’AEB hem decidit subscriure aquest compromís perquè ens vincula amb companyes i companys que fan o volen fer un treball municipalista alternatiu com el nostre i perquè es fonamenta en gran mesura en allò que sempre hem defensat a Badia. No obstant això, mantenim reserves amb els dos últims eixos programàtics que es refereixen a un plantejament independentista. Creiem que si el tema del mateix és l’acció municipalista podríem obviar aquests punts ja que dins l’AEB conviuen persones que manetenen postures diferents al respecte, sempre des del respecte al dret d’autodeterminació. Considerem que podem compartir la llluita per transformar els nostres municipis de forma rupturista sense compartir l’objectiu de la independència i l’horitzó dels Països Catalans, ja que nosaltres així ho fem a diari des d’una organització popular que no és homogènia en aquest tema.

Precisament perquè valorem molt més el que ens uneix que el que ens separa és perquè subscrivim un manifest amb que ens comprometem a observar uns Principis bàsics d’acció política que són la raó de ser de l’AEB:

 • Limitació de les legislatures a què es pot presentar un regidor/a.
 • Limitació de sous dels regidors/es.
 • Democràcia directa i transparència.
 • Estreta col·laboració amb les lluites socials.
 • No sol·licitar cap crèdit bancari i publicació dels comptes.
 • Evitar la duplicitat en els càrrecs.
 • Municipalisme arrelat al territori que porti el poder de decisió al poble.
 • Assemblearisme com a mecanisme de presa de decisions.
 • Sotmetre les decisions polítiques importants dels consistoris a referèndums vinculants.

Amb aquest pas volem intentar afavorir el manteniment i ampliació dels ponts entre les candidatures de l’Esquerra Independentista i l’Esquerra Alternativa.

El compromís es presentarà demà en el decurs de la conferència per un municipalisme al servei de les classes populars al centre cívic Joan Oliver “Pere Quart” a Barcelona.

Conferència municipalista

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed