Partit Popular i Convergència i Unió permeten l’aprovació del pressupost 2015

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

El PSC es recolza de nou en la dreta per aprovar els últims pressupostos de la legislatura.

Dijous 15 de gener va tenir lloc a la Sala de Plens de l’ajuntament de Badia el Ple Extraordinari per a l’aprovació inicial dels pressupostos 2015.

Una vegada més, el partit socialista va recolzar-se en l’abstenció dels partits conservadors per aprovar uns pressupostos que incrementen l’externalització dels serveis municipals.

El portaveu de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB), Quim Duran, va assenyalar la manca de lideratge en polítiques actives d’ocupació del govern municipal i de respostes als greus problemes d’habitatge de la ciutat.

El pressupost preveu la reducció en 100.000€ respecte al pressupost anterior de l’aportació de la Generalitat pels serveis no obligatoris en compliment de l’acord avalat al seu dia per tots els grups excepte l’AEB.

Segons l’AEB, és inacceptable que es mantinguin càrrecs de confiança o determinats sous quan es redueix l’atenció a les persones en igualtat, salut, manteniment dels centres escolars o persones amb discapacitat amb dotació pressupostària mínima.

Cal fer un pressupost amb la participació dels ciutadans que contempli el quadre d’inversions, estudis de cost i servei a més d’un pla per a recuperar serveis municipals privatitzats.

Per acabar la seva intervenció, el grup municipal de l’AEB va remarcar la diferència entre el que s’aprova al pressupost i el que finalment liquida el govern amb exercicis tancats.

A tall informatiu, en l’últim exercici del que es tenen dades (2013) la liquidació tancada va deixar pendent de cobrament 1.915.646€ i de pagament 3.224.159€

A continuació el discurs íntegre del grup municipal de l’AEB:

DISCURS AEB PRESSUPOSTOS 2015

Bona tarda a tothom,

el projecte de pressupost 2015 que presenta l’equip de govern, no respon a les necessitats de Badia del Vallès i de la seva gent.

Són uns pressupostos que des de l’AEB, entenem no resoldran els nombrosos reptes i mancances que té aquesta ciutat.

Són els pressupostos del PSC que el PP permetrà aprovar, com l’any 12, 13 o 14.

Són uns pressupostos continuistes que presenten fent i desfent partides sense articular cap línia política més enllà de l’acceptació de les retallades externes i l’adequació administrativa interna. La participació ciutadana no ha existit. De tota manera, ens congratulem al veure com s’enceta un procés per fer un pressupostos participatius per aprovar els pressupostos de 2016. La qüestió és qui governarà en aquell moment…

Vostès ens convoquen al desembre i aquest dilluns passat i pretenen que els donem suport.

Comencem des de la primera coma, no des de la última, senyors del govern!

Han estat incapaços d’arribar a cap acord amb cap força política partint de zero.

El seu pressupost es basa en: quant hem gastat d’aquesta partida l’any passat i, a partir d’aquí, sumo o resto, segons convingui per a quadrar-lo.

Necessitem conèixer les directrius polítiques dels diferents serveis que els han de guiar després amb l’assignació pressupostària corresponent.

La Generalitat està pagant.

La qüestió és que estan pagant el que vostès i la resta de grups de l’oposició excepte l’AEB van  avalar amb el conveni de finançament vigent, això és, 100.000€ menys cada any pels ingressos no obligatoris i per això cada any som més pobres, tant que la partida referent a la despesa en serveis al ciutadà no fa sinó disminuir. Es gasten menys diners en el ciutadà i pel que sento al carrer i visc cada dia, els serveis que es reben no són de qualitat. Via pública o neteja urbana com a exemples (sense aprofundir massa).

És cert que estem tramitant la reforma de la Llei de Finançament al Parlament i esperem que la convocatòria d’eleccions catalanes després de l’estiu ens permeti redreçar el que fa 20 anys que han estat incapaços de fer.

Preveuen ingressar menys per IBI i per IAE i ingressar més per plusvàlues. Es redueixen els ingressos de Mercadona i Repsol.

No coneixem cap estudi sobre la realitat de taxes i quotes al poliesportiu o el mercat municipal.

La dependència d’entitats supramunicipals no els eximeix per a liderar polítiques actives d’ocupació a Badia que vostès es gasten en estudis i més estudis.

No veiem per enlloc l’increment de les taxes d’ocupació de via pública, especialment després de la gestió que fa l’equip de govern per exemple dels firaires del mercat del dijous.

Incrementen els serveis externalitzats (encara que no és significatiu), el que nosaltres denominem privatitzacions (en el manteniment edifici corporació, enllumenat públic, jardins i zones verdes, Pla d’inclusió social, infància i adolescència, auditori, …).

Ja eren molt importants i no els redueixen.

Hi ha una bona notícia en aquests pressupostos com és la reducció de la factura energètica. La llàstima és que aquesta reducció no és atribuïble a la seva bona gestió sinó amb el conveni d’entitats municipalistes amb les multinacionals que presten el servei.

Oficina Habitatge? Quina oficina d’habitatge?

No veiem bé que cobreixen igualtat i salut amb una sola persona o que disminueixen la partida destinada a cooperació o que no apostin decididament pel suport a les persones amb discapacitat. 5.000€ per aquest concepte sembla una mofa al col·lectiu.

El que destinen a Plans d’Ocupació ho considerem insuficient i el que destinen a foment d’autocupació és la demostració que no aposten per ella.

Manteniment de centres escolars. Vagin a les escoles i preguntin quan de temps que lavabos de nens i nenes no funcionen.

Cada any parlem dels càrrecs de confiança i del sou de la periodista però no ho farem avui.

Positiu? L’increment en +Atenció domiciliària + PQPI, Badia Street, Badia Style.

Proposem que el pressupost s’elabori amb la participació ciutadana, que contempli el quadre d’inversions previst, que s’acompanyi d’un estudi de cost-servei-qualitat de tots els àmbits de l’ajuntament i d’un estudi complet de les externalitzacions i un pla per a recuperar serveis municipals.

Per acabar la nostra intervenció, i més enllà de partides concretes ja que el gruix del pressupost és el mateix que el de l’any passat al que ja ens vam oposar per insuficient, el nostre grup votarà contràriament a aquest pressupost també per la falta de credibilitat d’aquest govern en la seva execució. Sabem que és una previsió però les liquidacions de tancament d’exercicis anteriors mostren que una cosa és el que cada any aproven amb el vist-i-plau del Partit Popular i una altra ben diferent el que finalment realitzen. Tots solets, això sí.

Moltes gràcies

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed