No ens vendreu la moto! Aturem l’espai motor

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ni la crisi, ni el canvi climàtic, ni la contaminació que amenaça la salut pública, ni l’esgotament dels recursos energètics, ni la destrucció del territori,… sembla han estat motius suficients per aturar els projectes que amenacen definitivament el Vallès i el conjunt del país. La Generalitat de Catalunya està impulsant projectes especulatius com l’Espai Motor, complex d’oci relacionat amb el vehicle, turístic i comercial al voltant del Circuit de Montmeló, que acabaria amb els darrers espais lliures de la plana del Vallès Oriental.

Aquest projecte porta associat la construcció de noves infraestructures viàries, com un nou traçat de la C-17, la construcció de la interpolar i ressuscitar el projecte del Quart Cinturó.

Pel què es veu el nou govern de la Generalitat en el seu procés cap un nou país no és incompatible amb la continuïtat dels processos d’especulació i de destrucció del territori i del medi.

En aquest enllaç trobareu informació sobre el projecte de l’Espai Motor:
http://www.noensvendreulamoto.cat/index.php

Des de l’Alternativa d’Esquerres per Badia us animem a signar el Manifest. També a fer difusió de la campanya per evitar aquest desventurat projecte i a participar en les mobilitzacions previstes.

Manifest

El Vallès Oriental es troba novament amenaçat per una planificació urbanística de la Generalitat de Catalunya amb el suport de diversos Ajuntaments basat en un model caduc i especulatiu, sense la participació en la presa de decisions per part de la ciutadania i que posa en perill la salut de les persones i el model territorial.

El Pla Director del Circuit és un megaprojecte d’unes dimensions molt elevades que vol potenciar el motor de combustió des del punt de vista de l’oci, el comerç i el turisme i que es preveu construir als municipis de Granollers, Montmeló i Parets. És una planificació supramunicipal que es planteja com a promoció del teixit econòmic local quan el món del motor i el de l’especulació urbanística són models demostradament caducs i no complementaris amb els discursos a favor de mitigar el canvi climàtic i de reduir la pol·lució atmosfèrica que pateix la zona.

Al Vallès Oriental ja tenim experiències passades en planificacions especuladores que caminen cap a cobrir de ciment i asfalt tot el territori com el Quart Cinturó i les amenaces sobre Gallecs i el Montseny. Per aquest motiu ens oposem a que hi hagi més canvis d’usos de sòls agrícoles i forestals a sòls comercials, industrials o per autovies. Abans d’ocupar més territori, hem d’aprofitar el que tenim. La millor defensa d’una Xarxa Natura 2000 com Can Cabanyes i el riu Congost o de l’espai agrícola de Palou és ampliar i preservar les zones agrícoles i forestals que tenim i no reduir-les.

A més, aquesta planificació promou un model d’oci que es pretén anar implantant a Catalunya –amb exemples clars com el BCNWorld– i un model territorial que no van en el sentit correcte pel que fa a la mobilitat i els objectius de mitigar el canvi climàtic i reduir la contaminació. La promoció d’un oci del motor no ajuda a les polítiques públiques de reducció de la mobilitat sinó que l’augmenta, sobretot la privada. D’altra banda, un model d’oci, comerç i turisme deslligat de la trama urbana fa augmentar la mobilitat privada, tal com s’esmenta al propi estudi de mobilitat del Pla Director.

La informació publicada, ja sigui a butlletins oficials o declaracions a la premsa, presenta encara moltes ombres sobre algunes de les principals peces que poden tenir més abast en aquest planejament. Fins a l’aparició d’aquesta plataforma s’ha fet passar aquest projecte molt de puntetes per la opinió pública i no s’ha permès en cap moment la participació del territori de manera directa en aquesta planificació. En canvi, tot el projecte s’ha acordat en la foscor de despatxos i sota els interessos de determinats lobbys del motor.

No hem pogut decidir si volíem o no un megacomplex d’oci i comerç al terme municipal de Granollers, que inclouria un parc temàtic amb hotels, polígons annexos de serveis i un gran centre comercial. No hem pogut decidir si volíem o no un circuit annex de velocitat per a tota mena de vehicles a tocar de la riba del riu Congost i Can Cabanyes. No hem pogut decidir si volíem o no un districte d’oficines a l’espai de Can Guitet, entre Montmeló i Parets. No hem pogut decidir si volíem o no dues noves autovies que trinxarien encara més la comarca i aplanarien el camí al Quart Cinturó.

1

Les solucions a la crisi no es poden abordar a qualsevol preu sota una falsa idea de «progrés» que hipoteca el nostre futur i el de les generacions que vindran, ni posant encara més en perill la salut de les persones, flora i fauna que conviuen al territori. Tampoc imposant un model econòmic caduc basat en el totxo, el petroli i el parcs temàtics; un model demostradament fallit que consumirà sense cap fonament real molts recursos públics i territorials per a uns hipotètics beneficis privats, i que abocarà a la desaparició del petit comerç, la precarització dels llocs de treball i la promoció d’«oci» exclusivament consumista i fora dels nuclis urbans.

Per tot això, la plataforma «No ens vendreu la moto» demanem a la Generalitat de Catalunya la retirada del PDU del Circuit i que es promogui una ordenació territorial des de la participació ciutadana que treballi per la justícia social i ambiental.

Per tot això, la plataforma ha començat la seva feina: informar, conscienciar, treballar i proposar alternatives per aconseguir aturar aquest projecte.

No ens vendreu la moto. Aturarem l’Espai Motor.

Granollers, març de 2016

2

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed