L’amiant i els protocols pendents d’aprovar a Badia

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Estarem d’acord si s’afirma que hi ha un tema que preocupa a la majoria dels veïns i és el de l’amiant present al nostre municipi.

Tan sols cal donar una volta pel poble i veure el mal estat en que es troba en massa edificis.

Tal és la preocupació que a l’AA.VV hi ha creada una comissió per la retirada de l’amiant al municipi de Badia del Vallès des de fa prop d’any i mig i que es reuneix mensualment, on hi participen tant veïns a títol individual com membres de l’ajuntament, des del regidor de l’equip de govern com membres dels grups de l’oposició, així com membres d’entitats del municipi i el tècnic especialista que assessora l’ajuntament en el tema de l’amiant. En alguns balcons podem veure les banderoles grogues dient que a Badia no volem amiant.

En aquesta comissió els veïns hem pogut saber de l’elaboració d’un Pla Director conceptual per la retirada planificada i responsable de l’amiant al municipi de Badia del Vallès, així com la redacció d’uns protocols per la retirada de l’amiant, entre d’ells el primer protocol, l’anomenat protocol per l’activació i tancament d’un serveis d’urgència per presencia de residus d’amiant-ciment a la via pública i parcs i jardins comunitaris, que té la finalitat de definir el procés a seguir pel consistori en front l’avís d’existència de restes d’amiant-ciment (fibrociment) en la Via pública i parcs i jardins comunitaris de Badia del Vallès. La raó d’esser d’aquest protocol és molt concreta: la retirada, el més ràpid possible del material d’amiant-ciment (fibrociment) identificat en la Via pública i parcs i jardins comunitaris de Badia del Vallès, complint en tot moment i circumstàncies els requisits legals a través d’empreses inscrites en el R.E.R.A. i tècnicament solvents en base als protocols de Badia del Vallès.

Aquest protocol consta de tres fases: la fase de detecció i recepció de la incidència, la fase de comprovació i avis d’actuació d’una empresa R.E.R.A si cal, i la fase documental i tancament d’expedient, amb lo qual es pretén que des de que es detecta la presencia de fibro-ciment a la via publica , parcs o jardins comunitaris, fins que és retirat per una empresa especialitzada amb el màxim rigor i professionalitat, el temps transcorregut sigui mínim.

Aquests protocols havien d’estar aprovats al desembre del 2016, segons se’ns va informar des de l’equip de govern tant a comissions informatives com a comissió de l’amiant, però hores d’ara encara no han estat aprovats per part de les distintes regidories implicades, la qual cosa fa que no es puguin implementar per part del personal delegat per l’Ajuntament.

Quantes vegades hem sentit dir en reunions mantingudes amb l’equip de govern que és important no crear alarmisme amb el tema de l’amiant? I nosaltres hi estem d’acord! Però qui està creant alarmisme actualment amb la seva manera de no-actuar?

Darrerament hem estat coneixedors de la descoberta per part de treballadors municipals de plaques de fibro-ciment en un jardí comunitari, que a hores d’ara estan encara per retirar, ja que s’està buscant una empresa especialitzada que ho faci. Sabem, però, que aquest material està segellat per tal de que no es desprengui cap fibra.

Tot i que ja portem més d’una setmana amb aquestes plaques al descobert, no sabem quan temps més hi seran fins que siguin retirades.

Perquè, si tal i com es veu és tan necessari aprovar aquests protocols per poder-los implementar, no s’ha fet encara tot i que estan sobre la taula fa prop d’un mes?

Des del grup municipal de l’AEB hem instat a l’equip de govern a que s’aprovin com més aviat millor per tal de poder-los implementar. Entenem que és molt necessari fer-ho per tal d’evitar un alarmisme que no cal quan se sap que la situació en cas de trobar fibro-ciment a la via publica, parcs i jardins comunitaris està controlada per part del consistori i dels treballadors que en formen part.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed