L’AEB signa l’acord al Vallès per uns ajuntaments al servei del poble

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

AMB AQUEST PAS, L’ORGANITZACIÓ MUNICIPALISTA DE BADIA CONTINUA I APROFUNDEIX LA SEVA COL·LABORACIÓ AMB ORGANITZACIONS SEMBLANTS DE TOTA LA COMARCA.

Les Candidatures Alternatives del Vallès  decideixen continuar la seva   col·laboració  i amplien  el seu  abast   arribant  a  14  municipis  del  Vallès   Occidental   on   concorreran candidatures compromeses   amb   el  municipalisme  i  amb  el  projecte  comú   de  les  CAV.  La base d’aquest acord és el treball   de   coneixença   i   col·laboració   iniciat   el   2002 i es plasma  en   un decàleg polític que deixa a les clares els punts d’unió de totes les candidatures i  el seu caràcter  rupturista.

Amb aquesta decisió esperen augmentar la seva capacitat de treball conjunt i d’incidència en la societat vallesana, així com la representació al Consell Comarcal que actualment és d’un conseller comarcal. Igualment, estan estudiant les fórmules que facin possible sumar els seus vots a d’altres candidatures alternatives i d’unitat popular de la província de Barcelona per   unir  i  fer créixer l’espai de la gent que treballa dia a dia per construir alternatives a la societat actual des dels  barris, els pobles i  les ciutats.

Dins   aquest   objectiu   contemplen  també  la  possibilitat  d’arribar   a  la  Diputació  de Barcelona. “Tant els Consells Comarcals com les Diputacions són organismes molt poc democràtics i que els ciutadans   no   triem   directament,   dels   que  sabem  ben  poc  i  on es mouen força diners  i influències.   Cal   que hi  siguem,  com  a  mínim,  per  aixecar una veu en contra d’aquest funcionament”   a   declarat   un   dels   portaveus  de  les  CAV.

L’AEB  és  una  de  les  catorze  candidatures  adherides  a  aquest  acord  i   es   mostren   molt il·lusionats   amb   les   seves   possibilitats.   “No   podem   permetre   que   el   nostre   caràcter municipalista   faci   que   molts   vots   es   perdin   i   institucions   tan   opaques   com   la Diputació   i   el   Consell   quedin   únicament   en   mans   dels   partits  del  sistema”  ha  declarat en   Quim   Duran,   portaveu   de   l’AEB   a   l’ajuntament.

Donem   a   conèixer   aquí   el   decàleg   d’un   acord   que   han anomenat   “Acord   al   Vallès   per   uns   ajuntaments  al  servei  del poble”      

Candidatures  alternatives  i  d’unitat   popular  de  14  municipis  del  Vallès   Occidental  hem arribat  a  un  acord   polític  que  constata  les  nostres  coincidències,  en  alguns  casos  després del  treball  conjunt  d’anys,  però  en  tot   els  casos  a  partir  del  reconeixement   mutu.  És doncs, un  acord  que  parteix   del  respecte  absolut  a  la  independència  de  cada  una  de  les candidatures  i   a  la  pluralitat  i  diversitat  que  representem  tant  entre  les  diverses candidatures com  dins  de  cada  una  d’elles.

Les  candidatures  de  Badia  del  Vallès,   Barberà  del  Vallès,  Castellar  del  Vallès,  Cerdanyola del  Vallès,  Matadepera,  Montcada  i  Reixac  ,  Palau-­solità   i  Plegamans,  Ripollet,  Rubí, Sabadell,   Sant  Cugat  del  Vallès,  Sant  Llorenç Savall,  Santa  Perpètua  de  Mogoda  i  Terrassa, hem  decidit  concórrer  plegats  a  les  properes  eleccions  municipals  subratllant  uns  eixos programàtics  bàsics  que  ens  uneixen.

1.  Contra  l’atur  i  la  precarietat,   i  en  suport  a  l’economia  social   

El  capitalisme  és  un  sistema  econòmic  que  per  si  mateix  és  injust,  crea   grans  desigualtats socials,  i  és  insostenible  des  d’un  punt  de  vista  ambiental.  Volem  construir  un  altre  model de  relacions  econòmiques  més  just  i   igualitari,  on  la  riquesa  sigui  repartida  entre  tothom, sense  esgotar  els   recursos  del  planeta,  on  la  propietat   dels  mitjans  de  producció  sigui compartida  per  les  comunitats,  on  no  hi   hagi  explotadors  i  explotats…  A  petita   escala  cal utilitzar  els  ajuntaments   per  a  treballar  en  aquesta  direcció.   Donar  eines  a  les  persones sense  una   feina  digna  i  oferir-­los  possibilitats  i   sortides.  L’economia  social  ha  de  ser   un dels  eixos,  juntament  amb  la  formació  i  la  recuperació  de  serveis   públics,  d’aquest  treball.

2.  Recuperem  els  serveis  públics   

Els  serveis  públics  (sanitat,  educació,   pensions,  serveis  socials,  neteja  viària…)  responen  a donar  cobertura  als   drets  de  les  persones  i  a  les  necessitats  col·lectives.  Actualment  als nostres  municipis  la  majoria  d’aquests   serveis  han  estat  privatitzats,  seguint   les  directrius dels  poders  econòmics   que  pretenen  fer  negoci  amb  aquests   drets  i  serveis  col·lectius.  El resultat   ha  estat  que  els  serveis  han  patit  un   retrocés  en  qualitat,  han  fomentat pèssimes condicions  laborals  i  en molts casos s’han encarit, a més d’escapar del possible control dels ciutadans.

Per tot això, treballarem per la recuperació d’aquests serveis per a la seva gestió pública.

3. Mesures d’urgència contra la pobresa (alimentació, habitatge, energia). Tolerància zero a la corrupció

Els ajuntaments són la part de l’administració més propera als ciutadans i no poden desentendre’s de la situació precària que viuen moltes persones. Cal prioritzar mesures que puguin pal·liar el més urgent sense oblidar el treball de fons per atacar les causes d’aquesta situació.

4. Defensem la participació ciutadana com a eina bàsica d’intervenció política

En els nostres ajuntaments, les institucions més properes a la ciutadania, no pot ser que les decisions que afecten a tots i totes les prenguin uns pocs. Tampoc pot ser que aquestes decisions es gestin “entre bastidors” sota la influència mai transparent de grans interessos econòmics que només busquen el seu guany. Cal enfortir la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació en els nostres ajuntament com la gran eina de presa de decisions, i no només a nivell institucional, sinó bastint una xarxa d’entitats forta que permeti aquesta participació. Per tant la implicació amb els moviments socials és una peça clau en la nostra manera de fer política.

5. Per un Vallès que el puguin reconèixer els nostres fills

La nostra comarca ha patit i sembla que tornarà a patir una forta pressió especulativa sobre el sòl que està transformant-la en un continu urbà. Defensem la preservació dels espais naturals i agraris de gran valor comunitari en si mateixos. Proposem polítiques alternatives de gestió de residus, de gestió de recursos com l’aigua, limitació del creixement urbà amb fins especulatius, denúncia de les empreses contaminants, promoció de les energies alternatives de proximitat…

6. Per una altre model de mobilitat

Tenim una comarca i un país governats per la dictadura del cotxe particular. Això té greus implicacions urbanístiques, ambientals i socials. Defensem un altre model de mobilitat basat en el transport públic i en el foment de les formes de mobilitat més sostenibles: la bicicleta i caminar. Proposem l’ampliació de la xarxa ferroviària (tren i tramvia), per sobre de les noves autopistes que només generen més problemes ambientals, de mobilitat i que ens esguerren el territori (Quart Cinturó, interpolar). Fomentem models urbanístics de proximitat que evitin l’ús del cotxe privat per a qualsevol activitat.

7. Volem bastir ciutats integradores i ben cohesionades socialment

Volem que a les nostres ciutats i pobles hi visqui tothom i s’hi senti ben acollit, respectat i formant part de la comunitat. Treballem perquè les nostres ciutats siguin inclusives i tothom hi puguem desenvolupar el nostre projecte vital amb plena autonomia i sense barreres arquitectòniques ni socials. Promovem la nostra cultura i la identitat nacional, així com la integració activa en iguals condicions i amb plens drets de les persones que s’incorporin a viure a les nostres comunitats.

8. Volem transformar la societat des del més proper, el poble i la  ciutat,  fent  valer la  màxima   de  “pensar  global  i  actuar  local”

Per això  ens  impliquem  i  estem  en   contacte  amb  els  moviments  socials   internacionals, practiquem  la solidaritat  entre  pobles i comunitats de manera recíproca,  intercanviem experiències  més  enllà  del  nostre  àmbit   local  i  comarcal.  Volem  transformar   el  món  en  què vivim  per  fer-­lo més   just,  sostenible  i  igualitari,  però  som   conscients  que  no  podem pretendre   un  món  millor  si  no  treballem  cada   dia  per  fer-­ho  possible  al  nostre  voltant.

9. Per  una  altra  manera  de  fer   política   

No som  professionals  de  la  política  ni   pretenem  ser-­ho.  Ens  dediquem  a  la   tasca  pública en  interès  de  tots,  com   un  servei  a  la  comunitat.  Per  això  fa   molts  anys  que  practiquem la  rotació   de  càrrecs, ens  dotem  de  codis  ètics,   limitem  els  diners  que  guanyen  els nostres representants  electes,  rendim  comptes  amb  la  ciutadania  de  la   feina  feta,  recollim  les  seves propostes  per  a  dur-‐les  fins  les  administracions  i  tenim  organitzacions  horitzontals,  gens jerarquitzades,  on  tots  i   totes  prenem  les  decisions…  Volem   recuperar  el  valor  de  la política com   quelcom  que  és  cosa  de  tots,  superant  la  desafecció  dels  ciutadans  a   la  mateixa.

10.  Pel  dret  a  decidir-­‐ho  tot   

Des  dels  ajuntaments  volem  defensar   el  dret  dels  ciutadans  a  decidir  sobre   el  nostre  futur col·lectiu.  Hem  de   poder  decidir  sobre  els  temes  més   importants  que  afecten  als  municipis on  vivim,  però  també  sobre  el  futur  polític de Catalunya,  i  els  ajuntaments  del  Vallès  han de  treballar  en   aquesta  línia.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed