L’AEB serà present a la comissió territorial de delimitació del terme de Badia amb Sabadell

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Els grups de l’oposició imposen que l’AEB sigui a la comissió atesa la manca d’informació i lentitud del govern municipal per a desenvolupar el Pla General al front del riu Sec.

Dijous 29 de gener va tenir lloc el ple ordinari a l’ajuntament de Badia que va tenir com a punt àlgid la delimitació del terme municipal en el front del riu Sec.

Tots els grups de l’oposició van destacar la manca d’informació en tot el que fa referència al desenvolupament de la zona comercial de Badia al front del riu Sec.

Cal destacar com el govern socialista lloava a la campanya electoral de 2011 les virtuts del projecte i els centenars de llocs de feina que generaria per a Badia.

El portaveu de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB), en Quim Duran, va destacar que el govern no havia contestat cap de les al·legacions presentades al projecte i no havien informat a la resta de l’oposició d’unes al·legacions presentades al novembre de 2011, és a dir, fa 3 anys i 2 mesos.

“Quines al·legacions han parat el Pla General tots aquests anys? Com és que ara, a 4 mesos de les eleccions volen dessenbussar aquest projecte?” va demanar l’AEB davant el silenci del govern municipal.

Han passat més de 3 anys sense informar els veïns ocultant la informació als partits de l’oposició.

Aquesta (2011-2015) era la legislatura per a desenvolupar el Pla General i s’han perdut 4 anys més que han generat una gran desconfiança en el grups de l’oposició que imposaren la presència d’un representant de l’oposició a la Comissió Territorial per a delimitar acuradament els límits del terme municipal. En Quim Duran, com a portaveu del grup municipal de l’AEB, el grup amb major representació, fou la persona triada.

En l’apartat de precs i preguntes, l’AEB tornà a sol·licitar la constitució de la comunitat de propietaris del pàrquing de l’avinguda de Burgos i emplaçà al govern a sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Habitatge l’informe gratuït del cost del desamiantat a Badia. Segons els especialistes en amiant del Col·lectiu Ronda, l’informe emès per l’ajuntament i les quantitats que en ell consten no servirien ni per a fer front a les despeses de trasllat en condicions de seguretat de l’amiant de Badia fins a la planta de Castellgalí, l’únic legal existent a Catalunya.

Dilluns 9 de febrer a les 7 de la tarda hi haurà una Assemblea Veïnal al Casal de l’Esquerra de la plaça de la Sardana amb la presència d’un especialista per a informar de les novetats envers l’amiant.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed