Esquerra revolucionària i anticapitalista: Amb la CUP-AE

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

El pròxim dissabte 17 de novembre Lluita Internacionalista ens convida a l’acte Esquerra revolucionària i anticapitalista: Amb la CUP-Alternativa d’Esquerres. Veus anticapitalistes i veus internacionals, amb la participació de Manel Márquez, Esther del Alcazar, Anna Gabriel, Oscar Simón, Santiago Alba, Andrés Bódalo, entre d’altres.

Dissabte 17 de novembre, a les 17.30h al Centre Cívic Fort Pienc, Barcelona.

 

 

Per la Construcció Nacional

* Cap a la independència dels Països Catalans. Autodeterminació: Dret de decidir ja. República catalana. Fora la Monarquia —continuadora del franquisme— i la seva constitució que oprimeix i explota als pobles i els i les treballadores. La lluita per l’alliberament nacional és inseparable de la lluita per la superació del model capitalista. Pel Socialisme.

* Per una república dels Països Catalans amb democràcia real, directa, activa, participativa, horitzontal, popular i inclusiva.

*Per l’Europa i la Mediterrània solidàries dels pobles lliures: ni UE, ni euro, ni OTAN ni Euroexèrcit. No a les polítiques del Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.

*Pel català com a llengua preferent arreu dels Països Catalans i eina de cohesió social tot garantint els drets lingüístics de tota la societat.

Per un nou model econòmic

* Aturem les retallades i les privatitzacions: per una economia al servei del poble. Recuperació de la gestió directa i pública dels serveis públics. Readmissió de treballadores acomiadades per les retallades a sanitat, educació i d’altres serveis públics. Derogació de les reformes laborals i la llei d’estrangeria. Redistribució de la jornada laboral sense rebaixa salarial per acabar amb l’atur. Contra qualsevol forma de discriminació salarial.

* Per la sobirania econòmica. No al pagament del deute: abans les persones que els bancs. Nacionalització de la banca. Una banca pública al servei de la societat. Calen diners per un pla urgent que generi llocs de treball públics i dignes, per treballadors i treballadores, sense diferència de gènere, edat, ni lloc d’origen. En defensa de salaris i pensions, desenvolupament d’una economia planifi cada i solidària que tingui com a objectiu bastir les necessitats del poble.

* Nacionalització amb control democràtic, obrer i popular dels sectors estratègics: energia, aigua, transports i comunicacions.

* Repartiment dels treballs i de la riquesa. Per una fiscalitat igualadora al servei del treball i —mentre no es garanteixi la plena ocupació— la implantació de la renda bàsica. Transformació de l’economia productiva i la innovació tecnològica per satisfer les necessitat socials, no la lògica del benefici i el mercat.

Per la igualtat d’oportunitats, els drets i les llibertats

* Prou repressió i criminalització de lluites i moviments populars.

* Dissolució de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Caràcter civil dels demés cossos de policia, sota control popular.

* Per uns serveis públics i un sistema sanitari, educatiu i de pensions públics, universals, de qualitat i únics. Derogació dels concerts i assumpció pública de la propietat i la gestió de tots els centres sanitaris i educatius concertats. Derogació de la LEC i del Pla Bolonya. Educació i Universitat pública i de qualitat gratuïta i al servei de les classes populars i no del capitalisme.

* Aturem el feixisme, el racisme institucional i l’assetjament policial contra els immigrats i immigrades.

* Pels drets civils i polítics per a tots i totes les residents al país.

* Garantir el dret a l’habitatge i a la terra, combatre l’especulació i la corrupció. Prohibició immediata de desnonaments per raons econòmiques.

* Despenalització de l’ocupació. Expropiació de pisos buits de bancs i immobiliàries per a crear un parc públic de lloguers no superiors al 30% de la renda del llogater.

* Cap a una societat no patriarcal. Per la igualtat de gènere i el dret al propi cos. Avortament lliure i gratuït, dins la seguretat social. Prou violència masclista. Repartiment dels treballs domèstics i de cura. Defensa dels drets de les persones LGTB.

Per la defensa del territorio

* Trenquem amb la lògica mercantilista del capitalisme que concep la natura com a una font de negoci més: No a la destrucció del territori.

* Per un model territorial al servei de les persones i respectuós amb el medi i els animals. Per la sobirania energètica i la desnuclearització dels Països Catalans. Per un model energètic ecològic.

* Per la sobirania alimentària i per una nova cultura de l’aigua i de la terra.

Per la solidaritat internacional

* Solidaritat amb les lluites contra les retallades i per les llibertats dels diferents pobles de l’Estat espanyol. Suport i confl uència de la mobilització dels treballadors/es i els pobles d’arreu d’Europa per la llibertat i contra la troica i els seus plans de misèria.

* Solidaritat amb les lluites de treballadors i pobles del món pel seu alliberament polític, social i econòmic.

* Busquem la solidaritat dels altres pobles de l’estat espanyol amb el dret a l’autodeterminació del poble català. Supressió de les despeses militars espanyoles i les intervencions a l’estranger (Afganistan, Líban, …) que costen tant com el dèfi cit fi scal català (17.000 milions d’euros).

* Rebutjarem alhora l’acció d’aquelles empreses transnacionals que pretenguin espoliar els recursos naturals i la classe treballadora dels Països Catalans, com l’activitat d’aquelles empreses catalanes (o amb participació catalana) que vulguin fer el mateix a d’altres pobles del món

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed