El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia ha presentat una moció per la creació d’alternatives al parc Joan Oliver

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Donat que aquest parc estarà tancat al públic durant un llarg període que pot arribar a incloure tot el curs escolar i que es tracta d’un parc molt important per la seva centralitat, dimensions i proximitat a les escoles que provoca una gran afluència habitual de famílies amb infants, l’AEB considera imprescindible l’habilitació d’espais per a infants i famílies en les seves proximitats. Més tenint present  que no hi ha cap espai en condicions proper que pugui substituir la funció d’aquest parc temporalment.

L’AEB va fer una proposta en aquest sentit directament als responsables de l’àrea d’ubanisme, però la resposta rebuda no dona solució al que es plantejava ni aclareix terminis d’execució.

És per això, que l’AEB ha vist necessari concretar més la proposta i posar-la a consideració de tots els grups municipals a través del ple de l’ajuntament amb una moció en que es proposa acordar prioritzar en les properes setmanes l’habilitació de nous espais de joc infantil i la millora dels existents en les proximitats del Parc Joan Oliver.  

La moció demana que es compti amb la reubicació dels jocs que s’han desmuntat al Parc Joan Oliver  i que es senyalitzi a les entrades habituals al Parc Joan Oliver la situació d’aquests espais substitutoris, així com informar-ne a la web municipal i a les escoles i llars d’infants del municipi.

Per últim la moció compta amb la proposta d’uns espais concrets possibles indicats al següent mapa .

“En qualsevol cas, la proposta de l’AEB es fa sense perjudici que altres parcs de la ciutat requereixin remodelació i millora” segons paraules de Teresa Carceller, encarregada de qüestions de territori al grup municipal.

parcs

MOCIÓ

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed