Dissabte 25 de juny Assemblea Ordinària AEB

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Amb motiu del proper ple d’aquest mes de juny, us convoquem el proper dissabte 25 de juny, a les onze del mati al casal per realitzar l’assemblea ordinària de preparació i posicionament del Grup Municipal.

Els punts a tractar seran els següents:

1.- Assumptes de Ple (mocions):

a.- Àrea de Territori:

– Aprovació Text Refós Modificació Puntual del Pla General Metropolità al front del Riu Sec al terme municipal de Badia del Vallès (exp. 792/2015)

b.- Àrea de Serveis Centrals:

– Per exigir un salari de referencia a Catalunya (exp. 1630/2016)

– Desestimació recurs de reposició reclamació interessos de demora per part de l’empresa CESPA, S:A. (exp. 815/2016)

c.- Àrea d’acompanyament a les persones:

Protocol d’atenció a la infància i l’adolescència en risc social

d.- Altres mocions (grups de l’oposició i col·lectius de Badia)

– AEB: Moció Comptadors Telegestionables

– BeC: Hi ha tres mocions

– PAH: “Moció propostes urgents per dret habitatge” i “Moció les 5 de la PAH”

2.- Altres assumptes importants:

– Pressupost participatiu
3.- Torn de preguntes o aclariment de dubtesT’hi esperem per saber la teva opinió!!!/ Recorda: dissabte 25 de juny a les 11 h al Casal de l’Esquerra

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed