DISCURS AEB PRESSUPOSTOS 2013-06-27

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tornem a parlar de pressupostos i el govern socialista de la ciutat vol el recolzament dels grups de l’oposició a uns pressupostos que segueixen els mateixos patrons d’anys anteriors i que, òbviament, no resoldran els nombrosos reptes d’aquesta ciutat.

L’AEB ha fet 5 propostes:

1-Proposem la presentació en temps i forma de la proposta inicial de pressupost.

2-Proposem que el pressupost s’elabori amb la participació ciutadana.

3-Proposem que el pressupost contempli el quadre d’inversions previst

4-Proposem que s’acompanyi d’un estudi de cost-servei-qualitat de tots els àmbits de l’ajuntament

5-Proposem un estudi complet de les externalitzacions i un pla per a recuperar serveis municipals.

 

 

 

Alcaldessa, regidores, ciutadanes de Badia.

Deia Albert Einstein que si vols resultats diferents no pots fer sempre el mateix. Si vols que alguna cosa canviï, has de fer les coses d’una altra manera.

Tornem a parlar de pressupostos i el govern socialista de la ciutat vol el recolzament dels grups de l’oposició a uns pressupostos que segueixen els mateixos patrons d’anys anteriors i que, òbviament, no resoldran els nombrosos reptes d’aquesta ciutat.

No resoldran ni senten les bases per combatre problemes d’habitatge. Fa molt de temps que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha passat per davant en la gestió i combat dels problemes d’habitatge de les nostres ciutadanes. L’ajuntament únicament contempla una partida de 2000€ per l’oficina d’habitatge, ofideute.

No resoldran ni senten les bases per combatre el gravíssim problema de l’atur a Badia. Cap proposta o esperança.

La ciutat es degrada i el govern és incapaç de mantenir neta i en condicions la via pública en un espai que no arriba al quilòmetre quadrat.

Quines opcions de futur tenen els joves de la nostra ciutat?

Què poden esperar del seu ajuntament els membres de l’Assemblea d’Aturats de Badia?

L’AEB ha fet 5 propostes específiques a l’equip de govern per a poder començar a parlar de pressupostos:  

1-Proposem la presentació en temps i forma de la proposta inicial de pressupost.

De forma ordinària, qualsevol pressupost municipal hauria d’aprovar-se abans del 31 de desembre de l’any anterior.

Ja l’any 2012 el govern municipal va funcionar amb pressupost prorrogat fins el dia 2 de maig (més el període d’exposició pública), dia en que el va aprovar.

Aquest 2013 continua la mateixa estratègia que retarda la maquinària institucional i presenta el pressupost per a la seva aprovació el 26 de juny, és a dir, com a mínim, 6 mesos més tard del que ho hauria de fer.

Fa mesos que l’AEB li ha recordat constantment que presentés la seva proposta de pressupostos. I, què fan vostès?

Presenten la proposta completa el dia 11 de juny i pretenen que en 15 dies i amb una Festa Major pel mig, puguin tenir el recolzament de l’AEB?

Recorda el que va dir Einstein? Si vols resultats diferents…

A més a més, presenten primer una proposta sense el capítol 1 que és la partida de personal i que representa al voltant del 43% de despesa d’aquest ajuntament.

Tenim una primera reunió i ens passen el capítol 1 en un format absolutament inintel·ligible. Potser és la seva estratègia, que res no s’entengui.

Una reunió més per aclarir dubtes (només un dia després de tenir el pressupost complet) i au, ja està, cap al Ple.

Hem de reconèixer que l’equip de govern ha fet un esforç per a intentar aclarir els nombrosos dubtes que la seva proposta generava però no n’hi ha prou amb això, hi ha problemes de fons i contingut més importants.

L’AEB entén que per a poder negociar un pressupost no n’hi ha prou amb dues reunions en una setmana. Per encetar una negociació seriosa de pressupostos calen com a mínim 6 mesos. És a dir, senyors del govern, potser més que debatre els pressupostos de 2013 ens hauríem de preparar per encetar la negociació dels de 2014 des de ara mateix. Sabem que el govern, com cada any, ens dirà que després de l’estiu, seurem amb un full en blanc per a parlar de pressupostos i els mesos passaran i el full continuarà exactament igual, en blanc.

2-Proposem que el pressupost s’elabori amb la participació ciutadana.

Aquest govern no es creu la participació de la gent. Estableix una sèrie de comissions, sense cap capacitat decisòria o vinculant, però curiosament, s’oblida de la participació ciutadana al document d’acció política més important que té qualsevol govern, que és el pressupost.

L’AEB no recolzarà cap pressupost que no hagi estat elaborat, ni que sigui en una mínima part, amb l’elaboració de la gent.

Si volen el recolzament de l’AEB han de recordar Einstein i fer coses diferents o de diferent manera.

El pressupost és una relació de les prioritats polítiques amb la seva corresponent distribució dels recursos segons aquestes prioritats. Aquest pressupost és el reflex de les prioritats polítiques de l’equip de govern i un govern que ha estat escollit (en franca minoria, tot s’ha de dir) per les ciutadanes de Badia, i que per tant tant necessita de la seva participació decidida en els assumptes públics i el pressupost municipal hauria de ser el reflex de les prioritats de les ciutadanes de Badia. Vostès que fan? Redueixen la partida de participació ciutadana un 35%.

3-Proposem que el pressupost contempli el quadre d’inversions previst

Qualsevol pressupost que no contempli un quadre d’inversions és una enganyifa. Ja ho van fer l’any passat amb un resultat desastrós. Vostès diuen, primer aprovem el pressupost i després ja aprovarem el quadre d’inversions. L’any passat van ser incapaços d’aprovar cap quadre d’inversions i la ciutat es degrada perquè vostès no inverteixen i quan ho fan és per arreglar el que s’ha fet malbé o per pagar les indemnitzacions corresponent s pel mal estat de la via pública.

Però vostès mai no tenen la culpa de res, sempre són els ciutadans que són incívics… Canviïn ja el discurs, la ciutadania no és tonta, i fa temps que la resposta a la seva incompetència és més decidida i menys tolerada. Tenim dret a serveis de qualitat i ni l’acció del seu govern ho és ni tampoc el pressupost. Tenir una previsió d’inversió de 16.500€ és una autèntica burla a la ciutadania.

Probablement, en el decurs d’aquests dies, hauran arribat a algun acord d’engrunes en alguna partida con vam fer l’any passat amb el PP i amb ICV. No hi compti amb nosaltres mentre va deixant perdre trens per aquesta ciutat.

Van deixar perdre el poli vell, i ara l’edifici del Machado Vell que està en un estat absolutament lamentable i només hi ha un responsable, el Partit dels Socialistes de Catalunya- PSC. Què faran amb el Machado vell? Tenen algun Pla?

Amortitzen les dependències municipals? Treuen algun partit del primer pis de la benzinera Repsol que és de l’ajuntament? Tenen cura dels nombrosos locals buits per a que puguin ser llogats? La resposta és NO. Mirin les fotografies que vostès mateixos pengen a la web municipal i demanint-se si no senten vergonya del que veuen.

No tenim cap mena de confiança en que vostès puguin dur a terme les obres pre-concedides per altres administracions, entre d’altres coses perquè no preveuen aportacions municipals. L’any passat, com a mínim, van tenir la dignitat de mostrar la previsió d’inversions i les possibles aportacions municipals, enguany ni això.

4-Proposem que s’acompanyi d’un estudi de cost-servei-qualitat de tots els àmbits de l’ajuntament

Aquesta proposta de l’AEB és potser la més important.

Badia necessita una anàlisi de costos de tots els serveis prestats per l’ajuntament per a poder analitzar l’eficiència en la prestació d’aquest i la seva relació amb les taxes i els preus cobrats als ciutadans.

Vostès no saben què costen els serveis ni analitzen la qualitat prestada al ciutadà.

El mètode del PSC és bastant més rudimentari i es resumeix en el següent. Poso una quantitat X (1.000€)a una partida. L’any següent miro quant he gastat i poso aquest resultat. Tant és que el resultat sigui 10 euros o 10.000€. Jo poso el que m’he gastat.

No hi ha cap estudi tècnic per analitzar quin servei he prestat, amb quins mitjans, quines necessitats té el servei, quines necessitats tenen els ciutadans o amb quina eficàcia l’he prestat. Res d’això no es fa, i així no podem valorar a on s’ha de fer una contenció de la despesa per una banda o una major partida per una altra.

Es tracta de fer una auditoria dels serveis que presta l’ajuntament i només a partir d’aquí valorar quins són eficients i quins no, i fins i tot, quins són necessaris o quins no.

Però no passa res, perquè segons el govern els responsables de tot plegat o són els ciutadans o és l’AEB.

Mirin quin desgavell als subministraments i altres partides:

Brigada: llum +179%

Manteniment edifici corporació: Aigua +191%, Gas +72%, Llum +54%

Vialitat pública: Aigua +60%

Enllumenat públic: +42%

Gent Gran: Llum +35%

Centres Escolars: Llum+27% Manteniment i reparació disminucions de 45 i el 85%

Biblioteca: Aigua +40%

Auditori: Disminució dels subministraments d’acord amb la degradació que comporta no tenir cap programació cultural estable.

Acció social i cultural: Llum +162%, Aigua +182% Despeses diverses +164%

Joventut: Llum +1300%

Promoció de l’Esport: Un poli vell vell abandonat i un poli nou sense control. Llum +20% Aigua: +18% Reparació infraestructura +80% Reparació i manteniment d’edificis: +84% i Productes de neteja -19%

Mercat públic: +80% llum

Neteja dependències escolars -13%

Transport gent gran: de 55.000 a 1.090€

Al poliesportiu pugen les taxes un 15% i recapten un 14% menys. Brillant gestió!

5-Proposem un estudi complet de les externalitzacions i un pla per a recuperar serveis municipals.

El govern del PSC (suposadament d’esquerres) practica una continuada externalització dels diferents serveis a empreses privades i, en alguns casos, externalitzen fins i tot serveis que poden representar material sensible.

Cal veure quines són aquestes empreses, quins lligams tenen amb el govern de la ciutat i, evidentment, fer una anàlisi per evitar que no prestin els serveis a uns costos superiors als corresponents a la gestió directa per part de l’ajuntament. Res d’això no es fa, i hauríem de tornar a recordar a Einstein.

Externalitzar pot destruir llocs de treball directes. A més, vostès tenen l’obligació de vetllar per la qualitat del servei d’aquestes externalitzacions i no hi fan. Tampoc no haurien de descuidar les condicions de treball de les persones que treballen per aquestes empreses però que, en definitiva, estan prestant un servei públic.

Sabem que ens diran que estan molt limitats pels decrets de Rajoy per a la contractació de personal públic però no exploren cap Pla de recuperació de serveis municipals.

Vostès externalitzen més que el que privatitza el PP, que ja és molt dir.

Vaig acabant per dir-los que Badia no mereix un govern que fa un pressupost de retalla i enganxa en funció del que ha liquidat l’any passat i sense cap més alternativa que augmentar els ajuts d’urgència social per a fer front a situacions desesperades però que no ofereix ni peix ni canya ni la constatació que tots anem en un mateix vaixell que, contràriament a la seva obligació, vostès estan contribuint a enfonsar.

Moltes gràcies

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed