Desigualtat i pobresa al Vallès Occidental

El passat 2 de juny es va presentar al Consell Comarcal del Vallès Occidental l’estudi amb aquest títol per analitzar la desigualtat i exclusió social, les causes i conseqüències de l’emergència habitacional i la pobresa energètica i alimentària. Amb aquestes dades es pretén fer una tasca permanent de recollida i difusió d’indicadors en aquest camp.

A nivell local, aportar informació i coneixement de la situació del context actual de la pobresa i de les mesures principals en curs de les administracions públiques per a fer-li front i activar mecanismes permanents de seguiment i evolució de la pobresa i de l’esforç i impacte de les polítiques públiques, amb informació de beques menjador, àrees serveis socials i habitatge, dades banc d’aliments, parc d’habitatges públic, ajudes concedides, etc.

La pobresa persisteix, vinculada al treball precari, l’atur de llarga durada, les dificultats per conciliar treball i vida familiar, els dèficits de protecció social (inclosa la protecció envers la monoparentalitat) i la manca de polítiques adequades en relació a l’habitatge.

La pobresa extrema ha augmentat des de l’inici de la crisi i es manifesta de forma diversa, com ara l’emergència alimentària, habitacional i energètica.

Un 21,4% de població en risc de pobresa i exclusió social a la comarca.

Una persona de cada cinc es troba en situació de pobresa.

Rellinars i Badia sobresurten com els municipis amb major desigualtat de renda i on la bretxa és més elevada.

Alt nombre d’ocupats amb fins un màxim de 12.000€ anuals i amb el percentatge de persones cotitzants a la Seguretat Social més baix de la comarca.

Badia també encapçala el rànquing de municipis amb més atur, el 21%, 14,5% de pobresa infantil severa, no arribem al 75% de població jove escolaritzada, un 36,9% de persones amb necessitat d’atenció social, més d’un 20% amb ajuts d’urgència social i un 59,5% d’ajuts a l’alimentació.

Badia té la ràtio de persones que rep la renda mínima d’inserció més elevada de la comarca i un nivell de cobertura de prestació per desocupació molt baixa.

L’atur de llarga durada, el risc de pèrdua de l’habitatge, el baix salari, la pobresa infantil severa i l’abandó escolar prematur són els conceptes més preocupants.

Badia destaca per menor nivell de renda mitjana i un nivell alt de pobresa a la comarca.

Segons l’estudi, la lluita contra la pobresa ha de ser una prioritat malgrat els indicis de millora econòmica, per poder pal·liar de manera més efectiva les situacions d’emergència, però també actuar de forma més consistent i a mig termini per tal de fer front a les seves causes estructurals. Cal impulsar el debat programàtic i estratègic i la cooperació entre els diversos agents polítics i socials, en un moment com l’actual, caracteritzat per un debat de fons molt rellevant sobre la pobresa. Especialment: sobre la renda bàsica i proposta de renda garantida de ciutadania a Catalunya; i els nous conceptes i actors socials al voltant del dret a l’habitatge digne, la sobirania alimentària i el treball digne.

Comments are closed