Crònica Ple Municipal Mes de Març

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dimecres 30 de març va tenir lloc el Ple Municipal que va començar amb la pressa de coneixement de la renúncia de la regidora del PP i tot seguit es va aprovar per unanimitat un text acordat a Junta de Portaveus en contra del preacord subscrit pels caps d’estat i el Govern de la UE amb Turquia.

També va haver-hi unanimitat per aprovar l’adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.

Vam subscriure les propostes de Rebuig al Reial Decret 625/2014 que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i control de les situacions d’incapacitat temporal i el Protocol de dol al nostre municipi en casos de feminicidis i altres assassinats per violència masclista..

El Grup Municipal de l’AEB va presentar una moció Per la creació/actualització dels protocols reguladors de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica que també es va aprovar per unanimitat

Per acabar, lamentem la manca d’informació del govern cap els partits de l’oposició i  la unilateralitat en la gestió de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona.

 

Tot seguit, la defensa que des de l’AEB es va fer de la moció de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica:

Aquesta moció pretén la creació i més endavant, l’actualització, d’uns protocols reguladors de mesures contra la pobresa energética i la vulnerabilitat económica per a les persones i famílies amb risc d’exclusió.

Ens trobem que les empreses subministradores de gas, llum i aigua tenen cada cop més beneficis, administrant uns serveis bàsics i amb la impunitat gairebé de quasi monopoli.

Que les factures són cada cop més altes i no sempre es poden pagar. A més de les pràctiques comercials abusives i enganyoses més semblants a la màfia que a empreses que han de garantir un servei principal, fonamental per a les persones i de interès públic.

Es fa necessari recordar que l’augment dels preus dels subministraments bàsics s’ha produït a la vegada que es produïa l’empobriment general de la població sense l’existència de cap mesura de protecció efectiva per les famílies més vulnerables. Aquest augment de preus es ve donant en paral∙lel a la revaloració sense precedents de les grans empreses elèctriques, que des de l’inici de 2014 han augmentat el seu valor en borsa més del 20%. No és legítim que la regulació d’un servei d’interès general com l’energia estigui permetent que les empreses elèctriques es converteixin en negocis tremendament lucratius enmig d’una emergència social com aquesta. 

En el cas de l’aigua l’augment del rebut es deu principalment a la privatització d’Aigües Ter Llobregat i la creació d’una Societat d’Economia Mixta que han comportat beneficis multimilionaris per a les concessionàries sense cap millora en el servei prestat.

S’ha d’apel∙lar a la responsabilitat de les empreses subministradores perquè cobreixin els costos associats al manteniment dels subministraments i al deute generat que no pugui ser cobert per les persones en situació de risc d’exclussió.

Cal establir el procediment per evitar el tall de subministres en els termes que diu la Llei 24/2015 perquè l’accés als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas a les llars amb risc d’exclussió ha d’estar garantit. Una llei que recordem ha estat promoguda i aconseguida per la ciutadania, un cop més, per davant del immobilisme de les administracions.

Cal, en aquest sentit, que els ajuntaments estableixin uns protocols amb les subministradores de llum, aigua i gas sabent que hi ha hagut municipis que ni tan sols han aconseguit un interlocutor per seure a parlar. Uns protocols que han d’exigir i ser garants, pel principi de precaució, que no hi hagi cap tall, abans d’haver-se comunicat amb serveis socials i assegurat que la família està dins de l’empar de la llei 24/2015 (i no al revés com encara s’està produint més de 7 mesos desprès d’haver entrat en vigor). 


Uns protocols on s’estableixin els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.

Uns protocols, com a altres municipis que vagin una mica més enllà, aconseguint comptadors solidaris, tant d’aigua, de gas i d’electricitat (com són, Blanes, Granollers, Barcelona, Tarragona…)


Aquest protocol “s’ha d’entendre com una eina més per combatre situacions de famílies o persones amb risc d’exclusió, tant residencial com d’accés als subministraments bàsics ”, però sabent que “cal anar més enllà”.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed