Crònica del Ple Municipal del mes de gener

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Duríssim atac del sindicat IAC-CATAC contra les mentides de l’alcaldessa

Ple entretingut el del mes de gener amb el sindicat CATAC, l’amiant, les mocions de l’AEB i les mentides i difamacions de l’equip de govern com a protagonistes.

Després de l’aprovació de l’acta anterior, es va ratificar la compatibilitat amb activitat privada de dos treballadors. Destacà el fet que, en un dels casos, la mateixa treballadora que rebia la compatibilitat era la que signava l’informe que el feia possible. Surrealista!

El següent punt important va ser la modificació de la dedicació de regidors de govern amb la remodelació del Cartipàs Municipal.

A continuació la defensa del punt per part del portaveu de l’AEB Álvaro Pacheco:

L’AEB no subscriurà cap modificació del cartipàs municipal que faci el Partit Socialista. És el seu cartipàs, la seva responsabilitat i vostès sabran com s’organitzen.

Això no treu que des de l’AEB no fem una valoració política del mateix cartipàs.

Un tinent d’alcalde augmenta la seva dedicació laboral fora de l’ajuntament i vostè decideix que deixi de ser tinent d’alcalde i que redueixi la seva dedicació a l’ajuntament del 70 al 35%. Una reducció del 35%. Fins aquí tot correcte.

El que no entenem és que aquest moviment de cromos li costi més diners als ciutadans perquè canvia d’àrea un altre supertinent d’alcalde i en nomena dos més. El primer amb un increment de dedicació del 30% i el segon del 20%.

Reducció de dedicació del 35% per una banda i increment del 50% (30%+20%) per l’altre. Qui paga això? Els ciutadans.

Aquesta distribució encara s’explica menys quan s’observa les àrees concretes de responsabilitat.

D’una banda, una supertinença d’alcaldia de Presidència que no només durà les àrees que ja duia sinó que, a més, les incrementarà amb Planificació urbanística, Planificació estratègica, Habitatge, Transport i Mobilitat, Cultura i Esports.

Estem locos o què!

Habitatge a Presidència?

Què passa amb les restes de Tinences d’alcaldia premiades amb més dedicació i més sou?

Doncs molt senzill, el tinent d’alcalde tercer, el senyor Ivan Sanz i la nova tinenta d’alcaldessa quarta, la senyora Encarna Rodrigo tindran més dedicació i cobraran més per treballar menys.

La tinença d’alcaldia de promoció social i acompanyament educatiu per cultura i Esports i la tinença d’alcaldia de l’Àrea de Territori per Habitatge, Planificació urbanística, planificació estratègica i habitatge.

Tot plegat, més enllà de qüestionar la idoneïtat i capacitat dels nous tinents d’alcaldia fa que els ciutadans hagin de pagar a qui treballarà menys.

La despesa en salaris de càrrecs electes puja respecte al 2015 i tot i que ho volen amagar no posant les retribucions en € al decret corresponent.

En definitiva la senyora Rodrigo passarà a tenir una dedicació del 50% al 70%  passant de 1.600€ a 2.250€ mensuals, és a dir 643 euros més per treballar menys del que ho feia l’anterior tinent d’alcalde (sense habitatge, planificació urbanística, habitatge i transport i mobilitat).

El senyor Sanz passarà del 40% al 70% de dedicació es a dir de 1.285€ a 2.250€ mensuals (+964€) per continuar essent tinent d’alcaldessa i treballar menys (Cultura i Esports).

Podem entendre que hi ha un canvi de dedicació,  facin el que vulguin, però no poden aprofitar l’avinentesa per pujar sous. Per cert, tots aquests números són nets. És a dir, que la despesa en sous és molt més elevada ja que s’ha de pagar els costos socials associats.

A continuació es va aprovar el protocol per a la instrucció a la recepció de documentació prèvia per a la concessió de la llicència d’obra amb risc d’amiant i de mesures per a pal·liar la problemàtica de l’amiant: un greu problema de salut pública i de gestió de residus a Badia del Vallès.

Des de l’AEB es va criticar la tardança en l’aprovació del protocol i es va felicitar la tasca del tècnic Lluís Mallart de de la Comissió de Lluita contra l’amiant de l’AAVV. El seu president, Juan José Díaz, en va llegir un comunicat.

Donem suport també a la proposta per un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

Presentem moció AEB per configurar una oferta d’activitats adient i complerta per a infants i joves durant les vacances de Nadal.

La proposta és rebutjada amb el vergonyant vot de qualitat de l’alcaldessa sense cap justificació possible.

El text íntegre de la moció el podeu consultar aquí.

Presentem una altra moció per a la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus del Mercat Semanal.

El text íntegre de la moció el podeu consultar aquí.

En el decurs del debat, el tinent d’alcalde Rafael Moya va difamar l’AEB acusant-nos sense proves d’embrutar la ciutat amb llaços grocs la qual cosa va generar una forta polèmica.

Donem suport a la proposta per instar al Govern de la Generalitat a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals.

A l’apartat de Resolucions d’Alcaldia l’AEB va esmentar que les modificacions de crèdit fetes al pressupost han de ser explicades en Comissió Informativa. També sobre l’avocació atribucions de la Junta de Govern a alcaldia.

L’oposició no té accés a les Juntes de Govern Local com ja hem denunciat repetidament. Considerem que, a més d’esmenar aquest particular, el govern hauria d’informar de qualsevol nova avocació de responsabilitats de la Junta de Govern a alcaldia a la Comissió Informativa de Presidència. I no ho fan.

PRECS I PREGUNTES:

Procediment interventora i tresorera sense informar l’oposició

– Desestimació de subvencions de la Diputació per baixa puntuació en el projecte sol·licitat (elaboració  de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d’acció, suport a la redacció de les prescripcions tècniques dels plecs de condicions dels serveis de recollida i neteja viària, diagnosi de l’arbrat viari i propostes de millora, adequació del PAES als nous requeriments de mesures locals contra el canvi climàtic per a l’adaptació i mitigació del mateix, nova inversió per al foment de la diversificació econòmica amb papereres ecodissenyades de plàstic reciclat).

Aquest és el foment de la diversificació econòmica que tenim a Badia, papereres. I ni això ens donen. Deu ser per això que premien a la regidora responsable amb un increment de dedicació del 20% i 642,82€ mensuals més. Al nostre entendre, això és una vergonya.

Finalment, lamentem les greus i falses acusacions fetes per l’alcaldessa al sindicat CATAC. El nostre portaveu va intervenir amb aquestes paraules:

Qui es creu que es vostè? I qui es creu que som nosaltres? Senyora alcaldessa nosaltres estem aquí asseguts perquè som les legitimes representants de la ciutadania, perquè els nostres veïns i les nostres veïnes ens han delegat part de la seva acció política, vostè no te  cap dret a mentir-nos ni a nosaltres ni a la ciutadania, al darrer ple vostè va mentir dient que no era conscient de cap denuncia contra l’ajuntament però sabia perfectament de la existència d’aquestes denuncies tal i com ens ha confirmat a la junta de portaveus prèvia a aquest ple. Vostè s’escuda en la presumpció d’innocència i protecció de la honorabilitat però ocultar informació i mentir a la ciutadania i al poble, i nosaltres diem que vostè no la tenia totes i que per això va amagar que regidors i exregidors del seu grup entre d’altre personal d’aquest ajuntament han anat a declarar a fiscalia. Cóm és possible que vostè afirmi amb total impunitat “no em refio de l’oposició”? això diu molt i res de bó de la seva cultura democràtica i la seva feina per la transparència.

També volem dir que la seva actitud de no deixar defensar-se a les legitimes representats de les treballadores d’aquest ajuntament al mateix foro on van ser al·ludides torna a dir molt de la seva cultura democràtica i volem deixar pal·les que la seva interpretació del ROM en aquest cas i sota el nostre parer és errònia.  I per acabar volem donar el nostre suport a totes les treballadores i treballadors que desenvolupen la tasca sindical. 

Al plenillo, la seva secretària General, n’Assumpta Barbens va llegir un comunicat que va fer enrogir l’alcaldessa.

A continuació el text del comunicat i el vídeo de la intervenció de CATAC.

Xxxxx         xxxxxxxxx

Malauradament, no podem oferir imatges oficials del Ple perquè, tot i sol·licitar repetidament la gravació en vídeo (streaming) del Ple, el govern del PSC no està per la transparència en absolut.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed