Crònica del ple de gener

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

El primer ple ordinari de l’any va consistir en l’aprovació de les mocions que els partits de l’oposició, tret del PP, vàrem presentar.

Per tant, es va aprovar el Manifest “Casa nostra casa vostra” amb tots els vots a favor, tret del vot del regidor del PP, que es va abstenir. Curiosament, aquest regidor va penjar una banderola reivindicant el dret d’acollida dels refugiats al igual que els altres partits polítics vam penjar al ple. El regidor del PP o no sap què vota o no sap què reivindica.

Seguidament es va aprovar la moció En defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses formalització hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació, on s’instava a l’ajuntament a oferir un primer servei d’informació i assessorament al ciutadà per tal de garantir el drets del veïns davant d’aquestes reclamacions. Tot i l’abstenció del vot del PP es va aprovar per majoria. Cal remarcar la facilitat amb que l’equip de govern es desmarca del PSOE quan aquests avalen decrets llei que no es veuen en cor, des del PSC Badia, de defensar. Això es va dir ahir al ple i no va ser el primer cop. Excuses de mal pagador que pensen que poden acontentar al public que els escolti, però no els eximeix de la responsabilitat de pertànyer a aquest grup.

La moció que presentava AEB Per la inclusió de clàusules socials en els Plecs de Condicions per l’adjudicació dels serveis externalitzats durant el mandat 2015-2019 es va retirar per poder ser treballada amb millors condicions, ja que creiem que un cop aprovada pot ser una bona eina per garantir uns millors drets laborals al personal que treballi en empreses contractades per l’ajuntament.

La darrera moció aprovada va ser la presentada per l’AEB Joan Oliver on s’instava a actualitzar el monòlit del Parc Joan Oliver ressaltant el text de la lletra de les Corrandes d’Exili, col·locar un ornament floral que doni relleu al monument i al poeta, i es demanava una programació i difusió de l’obra de Joan Oliver. També es proposava fer-hi l’ofrena floral per la Diada. Cal destacar que l’any passat es va celebrar l’any Oliver a molts municipis per commemorar els 30 anys de la seva mort i reivindicar no només la seva obra literària, sinó especialment la seva visió crítica i vital i en el nostre municipi, tot i que s’hagués pogut aprofitar la inauguració del Parc Joan Oliver, va passar de llarg.

A precs i preguntes el grup municipal de l’AEB es va interessar per les condicions de la farmaciola del poliesportiu nou. Davant la sospita que teníem de que el DEA (desfibril·lador) es treia i es guardava a pany i forrellat deixant d’estar al servei en un cas d’emergència a determinada hora del vespre, i tot i que s’havia preguntat a comissió i el regidor de l’equip de govern ens va contestar dient que aquesta informació era mentida, un grup de regidors ens vam presentar la nit del dimarts abans del ple a comprovar-ho in situ. És així com vam poder veure que el desfibril·lador, a les 21:40h, ja no estava al seu lloc (dins l’habitació anomenada farmaciola). Vam comprovar també com la bombona d’oxigen medicinal estava totalment buida. Com no hi havia ni una trista tireta, però si vam veure màquines de cafè, multitud de tasses i gots, i en definitiva, com l’habitació de la farmaciola era una cafeteria en tota regla. Vam aprofitar, després de fer la pertinent denuncia per aquests fets al ple, per demanar una major supervisió per part de l’equip de govern a l’empresa que presta els seus serveis al poliesportiu. I vam demanar, també, que l’equip DEA es traslladés a la recepció, a la vista de tothom.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed