Civisme i convivència

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Darrerament s’està impulsant des de l’Ajuntament la redacció, negociació i futura aprovació de l’Ordenança de Convivència i Civisme a Badia del Vallès.

Tots els grups municipals, tret del PP, estem fent aportacions en un difícil equilibri de drets i deures de persones, col·lectius i administració.

Des del principi de llibertat individual, drets i deures generals, foment de la convivència i el civisme, la utilització de l’espai públic, la protecció del patrimoni municipal, normativa per a actes, usos específics, obres, espectacles, terrasses, llicències, publicitat, comportaments individuals, animals domèstics, emergències, estacionament, veïnatge, tendals, façanes, finestres i balcons, jardins comunitaris i altres espais, preservació visual del paisatge i l’entorn urbà, pancartes, cartells, propaganda i publicitat, medi ambient atmosfèric, emissions contaminants, vehicles, fums i pudors, sorolls i vibracions, veïnatge, residus i neteja, prohibicions, contenidors, recollida de mobles i vehicles, residus, abocaments, contaminació lumínica i un llarg etcètera.

Des de l’AEB hem fet aportacions i estem negociant la redacció de l’ordenança tot i la seva complexitat.

Amb tot, des del primer moment apareix una pregunta recurrent que no sempre obté resposta:

Qui i com controlarà i regularà el compliment d’aquesta Ordenança?

Està bé tenir escrit què es pot fer i què no es pot fer a la via i l’espai públic però hem de saber que de tot allò que es permet o es prohibeix es podrà fer el control i el seguiment.

Tot sovint tenim la sensació que hem de fer una normativa perquè ha d’existir però que, al mateix temps, ens desentenem del seu compliment efectiu.

Pensem que fa molts anys que caldria haver incidit en factors de foment de la convivència i el civisme.

Veurem com queda finalment tot l’apartat d’infraccions i sancions per trobar l’equilibri.

En tot cas, que no treballem en va i garantim totes plegades els instruments d’inspecció, control i revisió per incidir fermament en el foment del bon veïnatge més que en la potenciació d’un règim sancionador.

Un altre element important important serà com es farà conèixer al veïnat aquesta Ordenança quan sigui una realitat.

Sigui com sigui, molta feina a fer.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed