AEB feina feta 37

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

OCTUBRE 2014

-Convocatòria d’Assemblea Extraordinària de l’AEB per donar resposta a propostes de confluència de cara a les municipals http://aebadia.org/2014/10/05/convocatoria-assemblea-extraordinaria-alternativa-desquerres-per-badia/

-La revista Alternativa 79 surt al carrer http://aebadia.org/2014/10/08/lalternativa-79-quanta-destruccio-podem-assumir/

-Comunicat AEB: Ens veiem a les lluites http://aebadia.org/2014/10/11/comunicat-aeb-ens-veiem-a-les-lluites/

-Badia visita el Parlament per millorar el seu finançament http://aebadia.org/2014/10/15/badia-visita-el-parlament/

L’AEB presenta al Ple de l’Ajuntament moció contra la venda de les dades sanitàries de la ciutadania

http://aebadia.org/2014/10/23/l-aeb-presenta-al-ple-de-l-ajuntament-mocio-contra-la-venda-de-les-dades-sanitaries-de-la-ciutadania/

-Aprovada per unanimitat la moció de l’AEB contra el projecte VISC+ que vol vendre els nostres historials clínics http://aebadia.org/2014/10/31/aprovada-per-unanimitat-la-mocio-de-l-aeb-contra-el-projecte-visc-que-vol-vendre-els-nostres-historials-clinics/

-Moltes preguntes pendents http://aebadia.org/2014/10/31/moltes-preguntes-pendents/

-Ens abstenim a les Ordenances Fiscals de 2015 al considerar que en l’actual context econòmic suposen un cert equilibri entre la malmesa butxaca dels ciutadans i la tresoreria de l’ajuntament.

-Plantegem la resolució de determinades irregularitats al inventari municipal i ens abstenim a la seva actualització.

-Votem favorablement a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del reglament de funcionament i règim interior de la Llar del Jubilat i el Pensionista.

-Defensem la proposta d’acord per la defensa de la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

-Preguntem de nou per la manca d’informació a la web municipal, per l’incompliment del govern dels acords de Badia Vila Groga, per la retirada de l’amiant, la bonificació de la taxa d’escombreries, l’estat d’abandonament de l’edifici Antonio Machado vell, l’informa de seguretat de la piscina d’estiu, l’informe de la legionel·losi, els contractes exhaurits de les empreses Pere Tarrés i COMAC SL, de les inundacions del carrer Menorca i dels llums del carrer de Sant Pau, tots ells temes sobre els que el govern no dóna prou informació als ciutadans.

-Continuem donant suport a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

-El Ple Municipal a https://www.badiadelvalles.cat/ARXIUS/secretaria/2014/Plens/Ple_ordinari_30.10.2014.pdf

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed